Sök

Avdelning
Hoppa till filter

12 014 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på EU-nämndens protokoll, Utskottens protokoll, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:1

  Socialutskottets protokoll 2023/24:1

  RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:1 DATUM 2023-09-19 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Företrädare för Myndigheten vård- och omsorgsanalys informerade om rapporten Digital potential. Utvärdering av satsningen på digital
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:3

  Finansutskottets protokoll 2023/24:3

  Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2023/24:3 Datum 2023-09-19 Tid Kl.11.40-11.49 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Ordföranden hälsade ledamoten Mirja Räiha S välkommen till utskottet. Utskottet beslutade att kalla: Statssekreterare Natasa Ristic Davidson till sammanträdet 26 september för överläggning
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:2

  Finansutskottets protokoll 2023/24:2

  Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2023/24:2 Datum 2023-09-19 Tid Kl.10.30-11.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Offentligt sammanträde om Riksrevisorns årliga rapport 2023 och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2023 Riksrevisor Helena Lindberg presenterade de viktigaste iakttagelserna från de två rapporterna
 • Dokument & lagar

  Protokoll sammanträde 2023/24:1

  EU-nämndens dokument 2023/24:1

  EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2023/24:1 DATUM 2023-09-15 TID 09.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Allmänna frågor Statsrådet Jessika Roswall med medarbetare från Statsrådsberedningen informerade
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:1

  Utbildningsutskottets protokoll 2023/24:1

  UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:1 DATUM 2023-09-14 TID 10:0010:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut EU 2017/1324 vad gäller unionens fortsatta deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet Prima inom
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:1

  Socialförsäkringsutskottets protokoll 2023/24:1

  RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:1 DATUM 2023-09-14 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information, sociala området Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, biträdd av medarbetare från Socialdepartementet, återrapporterade från EPSCO-rådets möte den 1213
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:1

  Näringsutskottets protokoll 2023/24:1

  RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:1 DATUM 2023-09-14 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag till förordning om inrättande av den europeiska plattformen för strategisk teknik STEP Utskottet inledde subsidiaritetprövning av COM2023 335. Utskottet ansåg att förslaget inte
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:1

  Justitieutskottets protokoll 2023/24:1

  RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:1 DATUM 2023-09-14 TID 09.30-10.10, 10.15-11.55. NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag till förordning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn Utskottet överlade med statssekreterare Charlotte Kugelberg, biträdd av medarbetare från Justitiedepartementet.
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:1

  Finansutskottets protokoll 2023/24:1

  Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2023/24:1 Datum 2023-09-14 Tid Kl.10:30- 10:54 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar En inkommen skrivelse anmäldes dnr 2678-2022/23Information från kanslichefen Inbjudan till att besöka Sveriges Kommuner och Regioner SKR den 26 oktober kl. 16.00, anmälan till kansliet
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:1

  Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2023/24:1

  RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:1 DATUM 2023-09-14 TID 10.00-10.49 10.54-10.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare informerade om granskningsrapporten Samhalls samhällsuppdrag styrning och organisation i behov
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2022/23:35

  Justitieutskottets protokoll 2022/23:35

  RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:35 DATUM 2023-09-07 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2022/23:34. 2 Hemliga tvångsmedel effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott JuU31 Utskottet fortsatte beredningen
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2022/23:34

  Justitieutskottets protokoll 2022/23:34

  RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:34 DATUM 2023-08-31 TID 10.00-10.30, 10.35-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hemliga tvångsmedel effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott JuU31 Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2022/23:126 och motioner. Ärendet
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2022/23:49

  Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2022/23:49

  RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:49 DATUM 2023-08-24 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Effektivare luftkvalitetsarbete MJU3 Utskottet inledde beredningen av proposition 2022/23:120. Ärendet bordlades. 2 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2022/23:59

  Finansutskottets protokoll 2022/23:59

  Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2022/23:59 Datum 2023-08-16 Tid Kl. 11.00- 11.02 Närvarande Se bilaga 1 1 Ändringar i statens budget för 2023 Försvarsmateriel till Ukraina och försäljning av jaktrobotar till USA FiU32 Utskottet fortsatte beredningen av ett utkast till initiativ om ändringar i statens
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2022/23:58

  Finansutskottets protokoll 2022/23:58

  Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2022/23:58 Datum 2023-08-16 Tid Kl. 09.00- 09.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att en tjänsteman från försvarsutskottets kansli fick närvara under punkten 3 på föredragningslistan. 2 Anmälningar Återkoppling från Regeringskansliet
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2022/23:51

  Utrikesutskottets protokoll 2022/23:51

  RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:51 DATUM 20230727 TID 11:0013:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Stormningen av svensk ambassad i Irak m.m. Utrikesminister Tobias Billström med medarbetare från Utrikesdepartementet informerade utskottet om stormningen av svensk ambassad i Irak m.m. Ledamöternas
 • Dokument & lagar

  Protokoll sammanträde 2022/23:51

  EU-nämndens dokument 2022/23:51

  EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2022/23:51 DATUM 2023-07-21 TID 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Jordbruks- och fiskefrågor Statsrådet Andreas Carlson med medarbetare från Landsbygds- och
 • Dokument & lagar

  Protokoll sammanträde 2022/23:50

  EU-nämndens dokument 2022/23:50

  EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2022/23:50 DATUM 2023-07-14 TID 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Utrikesfrågor Statssekreterare Håkan Jevrell med medarbetare från Utrikesdepartementet samt
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2022/23:50

  Utrikesutskottets protokoll 2022/23:50

  RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:50 DATUM 20230713 TID 11:0012:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Statssekreterare Håkan Jevrell med medarbetare från Utrikesdepartementet informerade utskottet inför utrikesrådet FACLedamöternas frågor besvarades. 2 Justering av
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2022/23:57

  Finansutskottets protokoll 2022/23:57

  Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2022/23:57 Datum 2023-07-07 Tid Kl. 08.00-09.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Halvtidsöversyn av EU:s långtidsbudget 20212027 Utskottet överlade med statssekreterare Christian Danielsson, biträdd av medarbetare från Statsrådsberedningen. Underlaget utgjordes av Regeringskansliets