Sök

Avdelning
Hoppa till filter

12 807 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på EU-nämndens protokoll, Utskottens protokoll, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:40

  Utrikesutskottets protokoll 2023/24:40

  RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:40 DATUM 202406-19 TID 09.0010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anonyma konton i sociala medier Nationell säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm med medarbetare från Statsrådsberedningen informerade utskottet om anonyma konton i sociala medier. Ledamöternas
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:39

  Utrikesutskottets protokoll 2023/24:39

  RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:39 DATUM 202406-18 TID 08.0009.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Viss fråga om utrikesförvaltningen m.m. Kabinettssekreterare Jan Knutsson med medarbetare från Utrikesdepartementet informerade utskottet kring viss fråga om utrikesförvaltningen m.m. Ledamöternas
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:35

  Näringsutskottets protokoll 2023/24:35

  RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:35 DATUM 2024-06-18 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:34. 2 Kompletterande bestämmelser till nya unionsregler på konkurrensområdet 2024/25:NU5 Utskottet inledde beredningen av
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:31

  Kulturutskottets protokoll 2023/24:31

  KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:31 DATUM Tisdagen den 18 juni 2024 TID Kl. 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Sammanträdestid Kanslichefen påminde om att sammanträdet enligt utskottets beslut den 28 maj 2023 jfr prot. 2023/24:28.32 Medgivande att närvara Utskottet medgav att tillträdande
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:59

  Konstitutionsutskottets protokoll 2023/24:59

  RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:59 DATUM 2024-06-18 TID 11.0012.21 12.4113.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Justitiedepartementet till dagens sammanträde för att lämna information om grundlagsaspekter i förslag
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:44

  Justitieutskottets protokoll 2023/24:44

  RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:44 DATUM 2024-06-18 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från regeringen och Säkerhetspolisen Justitieminister Gunnar Strömmer och säkerhetspolischef Charlotte von Essen med medarbetare informerade. 2 Justering av protokoll Utskottet
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:43

  Justitieutskottets protokoll 2023/24:43

  RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:43 DATUM 2024-06-18 TID 10.00-10.10 10.15-10.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag till förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn Utskottet överlade med statssekreterare Mikael Kullberg, biträdd
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:35

  Civilutskottets protokoll 2023/24:35

  RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:35 DATUM 2024-06-18 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Sammanträdestid Ordföranden påminde om att sammanträdet enligt utskottets beslut den 30 maj 2024 får pågå under arbetsplenum i kammaren prot. 2023/24:332 Information från Regeringskansliet
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:31

  Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2023/24:31

  RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:31 DATUM 2024-06-18 TID 11.0011.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:30. 2 Fråga om utskottsinitiativ om att pausa nystartsjobb Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om initiativ om
 • Dokument & lagar

  Protokoll sammanträde 2023/24:42

  EU-nämndens dokument 2023/24:42

  EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2023/24:42 DATUM 2024-06-14 TID 14.00 15.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av uppteckningarna från sammanträdet. 1 Informellt möte i kretsen av stats- och regeringschefer Statsminister Ulf Kristersson samt statssekreterare
 • Dokument & lagar

  Protokoll sammanträde 2023/24:41

  EU-nämndens dokument 2023/24:41

  EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2023/24:41 DATUM 2024-06-14 TID 08.15 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av uppteckningarna från sammanträdet. 1 Miljöfrågor Statsrådet Romina Pourmokhtari samt medarbetare från Klimat och näringsdepartementet samt Statsrådsberedningen
  Datum
  2024-06-14
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:48

  Utbildningsutskottets protokoll 2023/24:48

  UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:48 DATUM 2024-06-13 TID 10:0010:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:47. Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3. Nästa
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:3

  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2023/24:3

  SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:3 DATUM 2024-06-13 TID 08.0008.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:2. 2 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater UFöU1 Utskottet fortsatte beredningen av proposition
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:34

  Näringsutskottets protokoll 2023/24:34

  RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:34 DATUM 2024-06-13 TID 10.0011.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:33. 2 Allmänna rådet GAC-Sammanhållningspolitiken Statssekreterare Dan Ericsson, biträdd av medarbetare från Landsbygds- och
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:46

  Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2023/24:46

  RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:46 DATUM 2024-06-13 TID 07.30 09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Miljöråd 17 juni 2024 Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, biträdd av medarbetare från Klimat- och näringslivsdepartementet, lämnade information inför Miljörådet
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:30

  Kulturutskottets protokoll 2023/24:30

  KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:30 DATUM Torsdagen den 13 juni 2024 TID Kl. 09.3009.40 PLATS Skansen NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2023/24:29. 2 Statens stöd till trossamfund och civilsamhället KrU7 Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2023/24:119
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:58

  Konstitutionsutskottets protokoll 2023/24:58

  RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:58 DATUM 2024-06-13 TID 9.009.25 9.349.51 9.5710.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:56. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Kanslichefen anmälde att Amalia Rud Stenlöf S
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:42

  Justitieutskottets protokoll 2023/24:42

  RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:42 DATUM 2024-06-13 TID 10.00-10.55 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdestid Utskottet beslutade att dagens sammanträde får pågå efter kl. 11.00 när kammaren inleder arbetsplenum. Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen den
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:35

  Försvarsutskottets protokoll 2023/24:35

  FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:35 DATUM 2024-06-13 TID 10.0010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Explosiva varor ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten FöU12 Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2023/24:139 och motion. Utskottet
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Protokoll utskottssammanträde 2023/24:34

  Civilutskottets protokoll 2023/24:34

  RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:34 DATUM 2024-06-13 TID 9.309.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:33. 2 2018 års ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik CU22 Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2023/24:129.
  Datum
  2024-06-13
Bevaka via RSS