Sök

Avdelning
Hoppa till filter

59 125 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Kammarens protokoll, Kammarens föredragningslistor, Kammarens talarlistor, Riksdagsskrivelser, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2023/24:138 Tisdagen den 25 juni

  Riksdagens protokoll 2023/24:138

  Riksdagens snabbprotokoll 2023/24:138 Tisdagen den 25 juni Kl. 10.0010.55 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. Ajournering Kammaren
  Datum
  2024-06-25
 • Dokument & lagar

  Tisdag den 25 juni 2024

  Kammarens föredragningslistor 2023/24:138

  Kammarens föredragningslistor 2023/24:138 Tisdagen den 25 juni 2024 Kl. 10.00 Återrapportering från informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar 1 Återrapportering från informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar den 17 juni Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Niels Paarup-Petersen C fr.o.m.
  Datum
  2024-06-25
 • Dokument & lagar

  Måndag den 24 juni 2024

  Kammarens talarlista 2024-06-24

  Måndagen den 24 juni 2024 Kl. 11.00 Särskild debatt Interpellationssvar Nr 1 Särskild debatt med anledning av anonyma påverkanskampanjer och hur förtroendet för partiväsendet och demokratin kan upprätthållas På begäran av Centerpartiets riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt med anledning av anonyma påverkanskampanjer
  Datum
  2024-06-24
 • Dokument & lagar

  Protokoll 2023/24:137 Måndagen den 24 juni

  Riksdagens protokoll 2023/24:137

  Riksdagens snabbprotokoll 2023/24:137 Måndagen den 24 juni Kl. 11.0014.19 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Särskild debatt
  Datum
  2024-06-24
 • Dokument & lagar

  Måndag den 24 juni 2024

  Kammarens föredragningslistor 2023/24:137

  Kammarens föredragningslistor 2023/24:137 Måndagen den 24 juni 2024 Kl. 11.00 Särskild debatt Interpellationssvar 1 Särskild debatt med anledning av anonyma påverkanskampanjer och hur förtroendet för partiväsendet och demokratin kan upprätthållas Justering av protokoll 2 Justering av protokoll från sammanträdena
  Datum
  2024-06-24
 • Dokument & lagar

  Onsdag den 19 juni 2024

  Kammarens talarlista 2024-06-19

  Onsdagen den 19 juni 2024 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avtackning och avslutning efter voteringens slut Interpellationssvar Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 15 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU18 Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning 1 Martin
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:283

  Riksdagsskrivelse 2023/24:283

  Riksdagsskrivelse 2023/24:283 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit arbetsmarknadsutskottets förslag till riksdagsbeslut
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:282

  Riksdagsskrivelse 2023/24:282

  Riksdagsskrivelse 2023/24:282 Regeringen Klimat- och näringslivsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2023/24:MJU18 Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:281

  Riksdagsskrivelse 2023/24:281

  Riksdagsskrivelse 2023/24:281 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU32 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 20192023 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:280

  Riksdagsskrivelse 2023/24:280

  Riksdagsskrivelse 2023/24:280 Riksrevisionen1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU30 Årsredovisning för staten 2023 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2024 Andreas Norlén Kristina Svartz 1 Riksdagsskrivelse 2023/24:279 till
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:279

  Riksdagsskrivelse 2023/24:279

  Riksdagsskrivelse 2023/24:279 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU30 Årsredovisning för staten 2023 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2024 Andreas Norlén Kristina Svartz 1 Riksdagsskrivelse 2023/24:280 till
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:278

  Riksdagsskrivelse 2023/24:278

  Riksdagsskrivelse 2023/24:278 Sveriges riksbank1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU28 Riksbankens framställning om återställning av eget kapital ändring i statens budget för 2024 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2024 Andreas Norlén Kristina Svartz 1 Riksdagsskrivelse 2023/24:277 till
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:277

  Riksdagsskrivelse 2023/24:277

  Riksdagsskrivelse 2023/24:277 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU28 Riksbankens framställning om återställning av eget kapital ändring i statens budget för 2024 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:276

  Riksdagsskrivelse 2023/24:276

  Riksdagsskrivelse 2023/24:276 Sveriges riksbank Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU24 Uppföljning och utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2023 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:275

  Riksdagsskrivelse 2023/24:275

  Riksdagsskrivelse 2023/24:275 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2023/24:FöU12 Explosiva varor ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Protokoll 2023/24:136 Onsdagen den 19 juni

  Riksdagens protokoll 2023/24:136

  Riksdagens snabbprotokoll 2023/24:136 Onsdagen den 19 juni Kl. 09.0012.50 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Onsdag den 19 juni 2024

  Kammarens föredragningslistor 2023/24:136

  Kammarens föredragningslistor 2023/24:136 Onsdagen den 19 juni 2024 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avtackning och avslutning Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 29 maj Anmälan om gruppledare för partigrupp 2 Annika Hirvonen
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Tisdag den 18 juni 2024

  Kammarens talarlista 2024-06-18

  Tisdagen den 18 juni 2024 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut i UFöU1, dock tidigast kl. 17.15 uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-17.15 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 18 Finansutskottets betänkande FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken 1 Edward Riedl M 10 2 Mikael Damberg S 10
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:274

  Riksdagsskrivelse 2023/24:274

  Riksdagsskrivelse 2023/24:274 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2023/24:UFöU1 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:273

  Riksdagsskrivelse 2023/24:273

  Riksdagsskrivelse 2023/24:273 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-18
Bevaka via RSS