Sök

Avdelning
Hoppa till filter

17 557 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Interpellationer, Kommittéberättelser, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  NPF-elever och självmordsbenägenhet

  Interpellation 2023/24:275 av Nadja Awad (V)

  Interpellation 2023/24:275 NPF-elever och självmordsbenägenhet av Nadja Awad V till Statsrådet Lotta Edholm L Ny statistik visar att risken för elever med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som adhd och autism, är över sex gånger så stor i fråga om självmordsförsök eller att skada sig själva jämfört med elever
  Inlämnad
  2023-12-01
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Dokument & lagar

  Skolsituationen för elever med NPF

  Interpellation 2023/24:274 av Linus Sköld (S)

  Interpellation 2023/24:274 Skolsituationen för elever med NPF av Linus Sköld S till Statsrådet Lotta Edholm L Nätverket Rätten till utbildning har skickat en skrivelse till alla ledamöter i utbildningsutskottet. Av den framgår några slutsatser från deras samkörning av statistik från SCB och Socialstyrelsen. Nedan följer
  Inlämnad
  2023-12-01
  Svarsdatum
  2023-12-11
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Dokument & lagar

  Våld i nära relationer bland unga

  Interpellation 2023/24:273 av Sara Gille (SD)

  Interpellation 2023/24:273 Våld i nära relationer bland unga av Sara Gille SD till Statsrådet Paulina Brandberg L De flesta unga kommer någon gång att ha en nära relation med en partner. Förhoppningsvis är det en relation utan svartsjuka, hot och våld. Men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut för många. Enligt en undersökning
  Inlämnad
  2023-11-30
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Dokument & lagar

  Hedersförtryck bland pojkar

  Interpellation 2023/24:272 av Sara Gille (SD)

  Interpellation 2023/24:272 Hedersförtryck bland pojkar av Sara Gille SD till Socialminister Jakob Forssmed KD Den 8 november 2023 publicerade SVT en granskning kring pojkar som utsätts för hedersförtryck. Hedersutsatta pojkar glöms oftast bort och ses som förövare, men faktum är att även pojkar kan utsättas för hedersförtryck.
  Inlämnad
  2023-11-30
  Svarsdatum
  2023-12-11
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Dokument & lagar

  Hushållens ekonomi

  Interpellation 2023/24:271 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:271 Hushållens ekonomi av Eva Lindh S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Den ekonomiska situationen drabbar många människor. Civilorganisationer vittnar om att antalet människor som söker stöd för mat och kläder har fördubblats. Det handlar om ensamstående föräldrar som inte kan sätta näringsriktig
  Inlämnad
  2023-11-30
  Besvarare
  Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
 • Dokument & lagar

  Regeringens skolpolitik och betygssystemet

  Interpellation 2023/24:270 av Niels Paarup-Petersen (C)

  Interpellation 2023/24:270 Regeringens skolpolitik och betygssystemet av Niels Paarup-Petersen C till Statsrådet Lotta Edholm L I Liberalernas jakt på hårda tag har svensk skola landat i en situation där symbolpolitik slår ut elever och överbelastar lärare helt i onödan. Det måste få ett slut. Svensk skola har två stora
  Inlämnad
  2023-11-30
  Svarsdatum
  2023-12-11
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Dokument & lagar

  Balans mellan nytta och konsekvenser av svinpestrestriktionerna

  Interpellation 2023/24:269 av Åsa Eriksson (S)

  Interpellation 2023/24:269 Balans mellan nytta och konsekvenser av svinpestrestriktionerna av Åsa Eriksson S till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Utbrottet av svinpest i Västmanland slår hårt mot alla som bor och verkar i det område som av Jordbruksverket utpekats som smittad zon. Zonen, som innefattar hela Fagersta
  Inlämnad
  2023-11-29
  Svarsdatum
  2023-12-20
  Besvarare
  Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
 • Dokument & lagar

  Bostadssituationen för studenter

  Interpellation 2023/24:268 av Adrian Magnusson (S)

  Interpellation 2023/24:268 Bostadssituationen för studenter av Adrian Magnusson S till Statsrådet Andreas Carlson KD Bostadssituationen för studenter är fortsatt mycket svår. Enligt Sveriges förenade studentkårers senaste bostadsrapport ökar bostadsbristen igen för studenter, efter en tillfällig nedgång under pandemin.
  Inlämnad
  2023-11-29
  Svarsdatum
  2023-12-11
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Dokument & lagar

  Välfärdskriminalitet inom hälso- och sjukvård

  Interpellation 2023/24:267 av Karin Rågsjö (V)

  Interpellation 2023/24:267 Välfärdskriminalitet inom hälso- och sjukvård av Karin Rågsjö V till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Välfärdssystemet är under attack. Kriminella gör vinster på gemensamma skattemedel genom att bedriva verksamheter inom välfärden. Privata företag som kontrolleras av kriminella startar
  Inlämnad
  2023-11-29
  Svarsdatum
  2023-12-11
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Dokument & lagar

  Fordonsindustrins produktion av ellastbilar

  Interpellation 2023/24:266 av Isak From (S)

  Interpellation 2023/24:266 Fordonsindustrins produktion av ellastbilar av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD I budgeten framgår att det kommer att finnas riktade stöd till den tyngre trafiken, genom tillskott till klimatpremien och Klimatklivet. Det ska minska utsläppen mer än om samma stöd går
  Inlämnad
  2023-11-28
  Svarsdatum
  2023-12-11
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Dokument & lagar

  Särskilda utvisningsanstalter

  Interpellation 2023/24:265 av Adam Marttinen (SD)

  Interpellation 2023/24:265 Särskilda utvisningsanstalter av Adam Marttinen SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M Flera undersökningar från bland annat Brottsförebyggande rådet har visat att cirka en tredjedel av dem som årligen skrivs in på svenska anstalter är utländska medborgare. Samtidigt har kriminalvården i
  Inlämnad
  2023-11-28
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Dokument & lagar

  Elitidrotten

  Interpellation 2023/24:264 av Anna Wallentheim (S)

  Interpellation 2023/24:264 Elitidrotten av Anna Wallentheim S till Socialminister Jakob Forssmed KD De senaste tre åren har varit präglade av kris för svensk elitidrott, där 20 framstående klubbar kollapsat. I SVT Sports serie Elitklubbarnas krasch granskas den tuffa verkligheten som skakar flera idrotter och över hela
  Inlämnad
  2023-11-27
  Svarsdatum
  2023-12-11
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Dokument & lagar

  Sveriges narkotikapolitik

  Interpellation 2023/24:263 av Niels Paarup-Petersen (C)

  Interpellation 2023/24:263 Sveriges narkotikapolitik av Niels Paarup-Petersen C till Socialminister Jakob Forssmed KD Den 12 februari 2020 beslutade en majoritet av socialutskottet att Sveriges narkotikapolitik bör utredas. Men den dåvarande regeringen vägrade att inkludera kriminaliseringen av narkotika i utredningen
  Inlämnad
  2023-11-28
  Svarsdatum
  2023-12-11
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Dokument & lagar

  Strömmingsfisket

  Interpellation 2023/24:262 av Patrik Björck (S)

  Interpellation 2023/24:262 Strömmingsfisket av Patrik Björck S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Vi socialdemokrater arbetar för ett hållbart fiske för långsiktigt livskraftiga fiskebestånd, levande kustsamhällen och friska havsmiljöer. Vi menar att det är vetenskapliga bedömningar och underlag som ska ligga till
  Inlämnad
  2023-11-28
  Svarsdatum
  2023-12-20
  Besvarare
  Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
 • Dokument & lagar

  Fritidshem för alla

  Interpellation 2023/24:261 av Mats Wiking (S)

  Interpellation 2023/24:261 Fritidshem för alla av Mats Wiking S till Statsrådet Lotta Edholm L När det gäller det brottsförebyggande arbete är tidiga insatser viktiga. Man pratar ofta om samverkan mellan skola, polis och socialtjänst, men vi socialdemokrater tror att även fritidshemmen kan spela en viktig roll i det förebyggande
  Inlämnad
  2023-11-28
  Svarsdatum
  2023-12-11
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Dokument & lagar

  Arbetsförhållanden för landets reservofficerare

  Interpellation 2023/24:260 av Erik Ezelius (S)

  Interpellation 2023/24:260 Arbetsförhållanden för landets reservofficerare av Erik Ezelius S till Försvarsminister Pål Jonson M När Försvarsmakten växer är det viktigt att tillvarata all kompetens och skapa förutsättningar för fler att tjänstgöra. Sveriges reservofficerare spelar en avgörande roll i vårt lands försvar
  Inlämnad
  2023-11-28
  Besvarare
  Försvarsminister Pål Jonson (M)
 • Dokument & lagar

  Bostadssituationen i Sverige

  Interpellation 2023/24:259 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:259 Bostadssituationen i Sverige av Eva Lindh S till Statsrådet Andreas Carlson KD Att ha ett hem är viktigt för oss alla en bostad att komma hem till där man förhoppningsvis kan känna sig trygg. Det är därför rätten till ett hem är omskriven i den svenska regeringsformen och anses vara en mänsklig
  Inlämnad
  2023-11-28
  Svarsdatum
  2023-12-11
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Dokument & lagar

  Nystartsjobb

  Interpellation 2023/24:258 av Teresa Carvalho (S)

  Interpellation 2023/24:258 Nystartsjobb av Teresa Carvalho S till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L En ny granskning från Riksrevisionen visar att det fuskas hej vilt med subventionerade anställningar. Nystartsjobben pekas ut som särskilt problematiska. Alla som kan arbeta ska arbeta, och den som
  Inlämnad
  2023-11-27
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
 • Dokument & lagar

  Ökande skulder hos Kronofogdemyndigheten

  Interpellation 2023/24:257 av Ingela Nylund Watz (S)

  Interpellation 2023/24:257 Ökande skulder hos Kronofogdemyndigheten av Ingela Nylund Watz S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Under årets första sex månader ökade skuldberget hos Kronofogdemyndigheten med 12 procent jämfört med samma period 2022. Antalet personer som berörs under samma period var nästan 270 000,
  Inlämnad
  2023-11-28
  Svarsdatum
  2023-12-08
  Besvarare
  Statsrådet Niklas Wykman (M)
 • Dokument & lagar

  Underlag för samhällsanalys och finansiell stabilitet

  Interpellation 2023/24:256 av Ingela Nylund Watz (S)

  Interpellation 2023/24:256 Underlag för samhällsanalys och finansiell stabilitet av Ingela Nylund Watz S till Statsrådet Niklas Wykman M I Sverige har vi i dag en god kunskap om hushållens skuldsättning. Däremot saknar vi sedan 2007 kännedom om hur hushållens tillgångar ser ut. Riksbanken, som under flera år efterlyst
  Inlämnad
  2023-11-28
  Svarsdatum
  2023-12-08
  Besvarare
  Statsrådet Niklas Wykman (M)