Sök

Avdelning
Hoppa till filter

3 977 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på EU-nämndens verksamhetsberättelser, Kommittéberättelser, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Stärkt barnrättsperspektiv i LVU och en översyn av grunderna för vård

  Kommittéberättelse S 2023:13 Kommittén, se dir. 2023:160

  Stärkt barnrättsperspektiv i LVU och en översyn av grunderna för vård Beteckning S 2023:13 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-12-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-11-30 00:00:00 Direktiv för Kommittén, se dir. 2023:160 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100,
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en modern exportkontroll av krigsmateriel i ljuset av ett svenskt Natomedlemskap

  Kommittéberättelse UD 2023:02 utredningen, se dir. 2023:161

  Utredningen om en modern exportkontroll av krigsmateriel i ljuset av ett svenskt Natomedlemskap Beteckning UD 2023:02 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2023-12-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-11-30 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:161 Lokal
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att förbättra polisens möjlighet till kamerabevakning (Ju 2023:D)

  Kommittéberättelse Ju 2023:D uppdraget, se RK-beslut 2023-11-29, protokoll HR § 962 (HR2023/01335). Rättelsebeslut 2023-11-30 (HR2023/01339)

  Uppdrag att förbättra polisens möjlighet till kamerabevakning Ju 2023:D Beteckning Ju 2023:D Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-12-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-11-29 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2023-11-29, protokoll HR 962 HR2023/01335Rättelsebeslut
 • Dokument & lagar

  Utredningen om översyn av jordförvärvslagen i syfte att främja sysselsättning och boende på landsbygden samt underlätta för ägarskiften i jordbruksföretag (LI 2023:07)

  Kommittéberättelse LI 2023:07 utredningen, se dir. 2023:157

  Utredningen om översyn av jordförvärvslagen i syfte att främja sysselsättning och boende på landsbygden samt underlätta för ägarskiften i jordbruksföretag LI 2023:07 Beteckning LI 2023:07 Departement Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2023-11-20 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens
 • Dokument & lagar

  Utredningen om varaktigt förbättrad trygghet och studiero i skolan (U 2023:06)

  Kommittéberättelse U 2023:06 Kommittén, se dir. 2023:154

  Utredningen om varaktigt förbättrad trygghet och studiero i skolan U 2023:06 Beteckning U 2023:06 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2023-11-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-11-02 00:00:00 Direktiv för Kommittén, se dir. 2023:154 Lokal Garnisonen, Karlavägen
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en nationell skolpengsnorm för ökad likvärdighet (U 2023:05)

  Kommittéberättelse U 2023:05 Kommittén, se dir. 2023:153

  Utredningen om en nationell skolpengsnorm för ökad likvärdighet U 2023:05 Beteckning U 2023:05 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2023-11-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-11-02 00:00:00 Direktiv för Kommittén, se dir. 2023:153 Lokal Garnisonen, Karlavägen
 • Dokument & lagar

  Utredningen om ny kärnkraft i Sverige - ett andra steg (KN 2023:04)

  Kommittéberättelse KN 2023:04 Kommittén, se dir. 2023:155

  Utredningen om ny kärnkraft i Sverige ett andra steg KN 2023:04 Beteckning KN 2023:04 Departement Klimat- och näringslivsdepartementet Senast ändrad 2023-11-22 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-11-02 00:00:00 Direktiv för Kommittén, se dir. 2023:155 Lokal Garnisonen, Karlavägen
 • Dokument & lagar

  Utredningen om översyn av incitamentsstrukturerna för frivillig återvandring (Ju 2023:24)

  Kommittéberättelse Ju 2023:24 Kommittén, se dir. 2023:151

  Utredningen om översyn av incitamentsstrukturerna för frivillig återvandring Ju 2023:24 Beteckning Ju 2023:24 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-11-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-10-26 00:00:00 Direktiv för Kommittén, se dir. 2023:151 Lokal Garnisonen,
 • Dokument & lagar

  Utredningen om förbättrade möjligheter att skydda Sveriges säkerhet (Ju 2023:23).

  Kommittéberättelse Ju 2023:23 Kommittén, se dir. 2023:152

  Utredningen om förbättrade möjligheter att skydda Sveriges säkerhet Ju 2023:23Beteckning Ju 2023:23 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-11-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-10-26 00:00:00 Direktiv för Kommittén, se dir. 2023:152 Lokal Garnisonen, Karlavägen
 • Dokument & lagar

  Utredningen om underrättelseutredningen (Fö 2023:04)

  Kommittéberättelse Fö 2023:04 Kommittén, se dir. 2023:150

  Utredningen om underrättelseutredningen Fö 2023:04 Beteckning Fö 2023:04 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2023-11-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-10-26 00:00:00 Direktiv för Kommittén, se dir. 2023:150 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Kommittén
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att göra översyn av buffertfonderna (Fi 2023:E)

  Kommittéberättelse Fi 2023:E Uppdraget, se dnr Fi/2023/02756

  Uppdrag att göra översyn av buffertfonderna Fi 2023:E Beteckning Fi 2023:E Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-11-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-10-23 00:00:00 Direktiv för Uppdraget, se dnr Fi/2023/02756 Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2024. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Utredningen om förbättrade möjligheter till informationsutbyte mellan myndigheter (Ju 2023:22)

  Kommittéberättelse Ju 2023:22 utredningen, se dir. 2023:146

  Utredningen om förbättrade möjligheter till informationsutbyte mellan myndigheter Ju 2023:22 Beteckning Ju 2023:22 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-12-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-10-19 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:146 Lokal
 • Dokument & lagar

  Utredningen om ett förstärkt skydd för personuppgifter på tryck- och yttrandefrihetsområdet (Ju 2023:21)

  Kommittéberättelse Ju 2023:21 utredningen, se dir. 2023:145

  Utredningen om ett förstärkt skydd för personuppgifter på tryck- och yttrandefrihetsområdet Ju 2023:21 Beteckning Ju 2023:21 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-10-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-10-19 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:145
 • Dokument & lagar

  Kommittén om en ny modell för kvalificering till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd för nyanlända och icke-medborgare (S 2023:12)

  Kommittéberättelse S 2023:12 Kommittén, se dir. 2023:149

  Kommittén om en ny modell för kvalificering till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd för nyanlända och icke-medborgare S 2023:12 Beteckning S 2023:12 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-12-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-10-19 00:00:00 Direktiv för Kommittén,
 • Dokument & lagar

  Utredningen om välfärdsteknik inom socialtjänsten och verksamhet enligt LSS (S 2023:11)

  Kommittéberättelse S 2023:11 Kommittén, se dir. 2023:147

  Utredningen om välfärdsteknik inom socialtjänsten och verksamhet enligt LSS S 2023:11 Beteckning S 2023:11 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-11-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-10-19 00:00:00 Direktiv för Kommittén, se dir. 2023:147 Lokal Garnisonen,
 • Dokument & lagar

  Utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

  Kommittéberättelse S 2023:10 Kommittén, se dir. 2023:148

  Utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård Beteckning S 2023:10 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-12-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-10-19 00:00:00 Direktiv för Kommittén, se dir. 2023:148 Lokal Garnisonen, Karlavägen
 • Dokument & lagar

  Utredningen om polisens beredskap (Ju 2023:20)

  Kommittéberättelse Ju 2023:20 utredningen, se dir. 2023:143

  Utredningen om polisens beredskap Ju 2023:20 Beteckning Ju 2023:20 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-10-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-10-12 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:143 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Utredningen
 • Dokument & lagar

  Utredningen om genomförande av ett nytt konsumentkreditdirektiv (Ju 2023:19)

  Kommittéberättelse Ju 2023:19 utredningen, se dir. 2023:142

  Utredningen om genomförande av ett nytt konsumentkreditdirektiv Ju 2023:19 Beteckning Ju 2023:19 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-12-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-10-12 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:142 Lokal Garnisonen, Karlavägen
 • Dokument & lagar

  Offentligt erkännande av ungas insatser i det civila samhället (S 2023:F)

  Kommittéberättelse S 2023:F uppdraget, se S2023/02837

  Offentligt erkännande av ungas insatser i det civila samhället S 2023:F Beteckning S 2023:F Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-10-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-10-09 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se S2023/02837 Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 9 augusti 2024. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att lämna förslag på hur en ändamålsenlig och effektiv ledning, organisering och styrning av Nationellt cybersäkerhetscenter ska utformas (Fö 2023:A)

  Kommittéberättelse Fö 2023:A uppdraget, se RK-beslut Fö2023/01606

  Uppdrag att lämna förslag på hur en ändamålsenlig och effektiv ledning, organisering och styrning av Nationellt cybersäkerhetscenter ska utformas Fö 2023:A Beteckning Fö 2023:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2023-10-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-10-04