Sök

Avdelning
Hoppa till filter

3 956 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Kommittéberättelser, sorterat efter relevans

 • Dokument & lagar

  Uppdrag om genomförande av sociala grundvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken (LI 2023:A)

  Kommittéberättelse LI 2023:A uppdraget, se RK-beslut 2023-03-14 protokoll § 3 (LI2023/02063)

  Uppdrag om genomförande av sociala grundvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken LI 2023:A Beteckning LI 2023:A Departement Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2023-06-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-03-14 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att ta fram en lagrådsremiss och proposition utifrån förslagen i betänkandet Ny förverkandelagstiftning, SOU 2021:100 (Ju 2023:B)

  Kommittéberättelse Ju 2023:B uppdraget, se RK-beslut 2023-03-30 protokoll § 114 (Ju2023/00839)

  Uppdrag att ta fram en lagrådsremiss och proposition utifrån förslagen i betänkandet Ny förverkandelagstiftning, SOU 2021:100 Ju 2023:B Beteckning Ju 2023:B Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-06-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-03-30 00:00:00 Direktiv
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att biträda Justitiedepartementet i den rådgivande panelen och därefter den rådgivande kommittén inför införandet av en enhetlig patentdomstol (Ju 2023:A)

  Kommittéberättelse Ju 2023:A uppdraget, se RK-beslut 2023-02-03 protokoll § 37 (Ju2023/00275)

  Uppdrag att biträda Justitiedepartementet i den rådgivande panelen och därefter den rådgivande kommittén inför införandet av en enhetlig patentdomstol Ju 2023:A Beteckning Ju 2023:A Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-06-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-02-03
 • Dokument & lagar

  Uppdrag om operativ krisledning vid allvarliga störningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur (Fi 2023:B)

  Kommittéberättelse Fi 2023:B uppdraget, se RK-beslut 2023-06-01 protokoll § 2 (Fi2023/01842)

  Uppdrag om operativ krisledning vid allvarliga störningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur Fi 2023:B Beteckning Fi 2023:B Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-06-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-06-01 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut
 • Dokument & lagar

  Utredningen om skogsträdsförädling för ökad motståndskraft (LI 2023:02)

  Kommittéberättelse LI 2023:02 utredningen, se dir. 2023:60

  Utredningen om skogsträdsförädling för ökad motståndskraft LI 2023:02 Beteckning LI 2023:02 Departement Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2023-06-19 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-04-27 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:60 Lokal Garnisonen,
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att analysera om det finns skäl att avskaffa stämpelskatt vid beviljande av ansökan om inteckning i skepp samt utvärdera och föreslå åtgärder för att utveckla systemet med tonnagebeskattning (LI 2023:B)

  Kommittéberättelse LI 2023:B uppdraget, se RK-beslut 2023-06-27 protokoll § 1 (LI2023/02815)

  Uppdrag att analysera om det finns skäl att avskaffa stämpelskatt vid beviljande av ansökan om inteckning i skepp samt utvärdera och föreslå åtgärder för att utveckla systemet med tonnagebeskattning LI 2023:B Beteckning LI 2023:B Departement Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2023-06-30 Status
 • Dokument & lagar

  Utredningen om skatteincitament för juridiska personers gåvor till ideell verksamhet (Fi 2023:07)

  Kommittéberättelse Fi 2023:07 utredningen, se dir. 2023:87

  Utredningen om skatteincitament för juridiska personers gåvor till ideell verksamhet Fi 2023:07 Beteckning Fi 2023:07 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-09-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-06-15 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:87 Lokal
 • Dokument & lagar

  Utredningen om skatteregler som gynnar forskning och utveckling - en översyn av FoU-avdraget och expertskattereglerna (Fi 2023:06)

  Kommittéberättelse Fi 2023:06 utredningen, se dir. 2023:81

  Utredningen om skatteregler som gynnar forskning och utveckling en översyn av FoU-avdraget och expertskattereglerna Fi 2023:06 Beteckning Fi 2023:06 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-09-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-06-08 00:00:00 Direktiv för utredningen,
 • Dokument & lagar

  2023 års parlamentariska public service-kommitté (Ku 2023:01)

  Kommittéberättelse Ku 2023:01 kommittén, se dir. 2023:27

  2023 års parlamentariska public service-kommitté Ku 2023:01 Beteckning Ku 2023:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2023-09-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-02-23 00:00:00 Direktiv för kommittén, se dir. 2023:27 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att biträda Socialdepartementet med att utreda bättre förutsättningar för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst (S 2023:B)

  Kommittéberättelse S 2023:B uppdraget, se RK-beslut 2023-06-22 protokoll § 353 (S2019/04267 och S2023/02135, delvis)

  Uppdrag att biträda Socialdepartementet med att utreda bättre förutsättningar för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst S 2023:B Beteckning S 2023:B Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-09-19 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-06-22 00:00:00 Direktiv för
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en översyn av de osjälvständiga brottsformerna (Ju 2023:06)

  Kommittéberättelse Ju 2023:06 utredningen, se dir. 2023:85

  Utredningen om en översyn av de osjälvständiga brottsformerna Ju 2023:06 Beteckning Ju 2023:06 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-09-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-06-15 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:85 Lokal Garnisonen, Karlavägen
 • Dokument & lagar

  Stärkt stöd till anhöriga (S 2023:05)

  Kommittéberättelse S 2023:05 utredningen, se dir. 2023:77

  Stärkt stöd till anhöriga S 2023:05 Beteckning S 2023:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-09-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-06-08 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:77 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Utredningen beräknas avsluta
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att se över myndigheters uppgifter och ansvar inom energiområdet (KN 2023:C)

  Kommittéberättelse KN 2023:C uppdraget, se RK-beslut 2023-05-30 § 4 (KN2023/03329)

  Uppdrag att se över myndigheters uppgifter och ansvar inom energiområdet KN 2023:C Beteckning KN 2023:C Departement Klimat- och näringslivsdepartementet Senast ändrad 2023-08-22 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-05-30 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2023-05-30
 • Dokument & lagar

  Utredningen om hälsodataregister (S 2023:02)

  Kommittéberättelse S 2023:02 utredningen, se dir. 2023:48

  Utredningen om hälsodataregister S 2023:02 Beteckning S 2023:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-10-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-03-30 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:48 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Utredningen beräknas
 • Dokument & lagar

  2023 års insynskommitté (Ju 2023:07)

  Kommittéberättelse Ju 2023:07 kommittén, se dir. 2023:88

  2023 års insynskommitté Ju 2023:07 Beteckning Ju 2023:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-10-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-06-15 00:00:00 Direktiv för kommittén, se dir. 2023:88 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Kommittén beräknas avsluta
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att utreda undantag från kravet på etikgodkännande för viss forskning och regleringen av tillsyn i etikprövningslagen (U 2023:C)

  Kommittéberättelse U 2023:C uppdrag, se RK-beslut U2022/03459 och U2023/02459

  Uppdrag att utreda undantag från kravet på etikgodkännande för viss forskning och regleringen av tillsyn i etikprövningslagen U 2023:C Beteckning U 2023:C Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2023-10-03 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-08-29 00:00:00 Direktiv
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en minskad administrativ börda för förskollärare och lärare (U 2023:01)

  Kommittéberättelse U 2023:01 utredningen, se dir. 2023:72

  Utredningen om en minskad administrativ börda för förskollärare och lärare U 2023:01 Beteckning U 2023:01 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2023-09-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-06-01 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:72 Lokal Garnisonen,
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning (LI 2023:C)

  Kommittéberättelse LI 2023:C uppdraget, se RK-beslut LI2023/03119

  Uppdrag att genomföra en översyn av förordningen 1989:891 om statsbidrag till enskild väghållning LI 2023:C Beteckning LI 2023:C Departement Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2023-09-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-09-07 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut LI2023/03119 Lokal Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en översyn av socionomexamen för att motverka ungdomskriminalitet (U 2023:04)

  Kommittéberättelse U 2023:04 utredningen, se dir. 2023:121

  Utredningen om en översyn av socionomexamen för att motverka ungdomskriminalitet U 2023:04 Beteckning U 2023:04 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2023-10-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-08-17 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:121 Lokal
 • Dokument & lagar

  Utredningen om ägarlägenheter och hyrköp (Ju 2023:03)

  Kommittéberättelse Ju 2023:03 utredningen, se dir. 2023:62

  Utredningen om ägarlägenheter och hyrköp Ju 2023:03 Beteckning Ju 2023:03 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-10-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-05-11 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:62 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Utredningen