Sök

Avdelning
Hoppa till filter

91 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Kommittéberättelser, 2021/22, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Uppdrag att biträda Justitiedepartementet i den rådgivande panelen och därefter den rådgivande kommittén inför införandet av en enhetlig patentdomstol (Ju 2021:G)

  Kommittéberättelse Ju 2021:G uppdraget, se RK-beslut 2021-12-27 protokoll § 608 (Ju2021/04374)

  Uppdrag att biträda Justitiedepartementet i den rådgivande panelen och därefter den rådgivande kommittén inför införandet av en enhetlig patentdomstol Ju 2021:G Beteckning Ju 2021:G Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-08-24 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-12-27
 • Dokument & lagar

  Utredningen om bolaget som brottsverktyg (Ju 2021:18)

  Kommittéberättelse Ju 2021:18 utredningen, se dir. 2021:115

  Utredningen om bolaget som brottsverktyg Ju 2021:18 Beteckning Ju 2021:18 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-09-01 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-12-22 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:115 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Uppdraget
 • Dokument & lagar

  Resegarantisystemutredningen (Fi 2021:12)

  Kommittéberättelse Fi 2021:12 utredningen, se dir. 2021:114

  Resegarantisystemutredningen Fi 2021:12 Beteckning Fi 2021:12 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-09-01 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-12-22 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:114 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Uppdraget är därmed
 • Dokument & lagar

  Arbetsskadeutredningen (S 2021:11)

  Kommittéberättelse S 2021:11 utredningen, se dir. 2021:116 och dir. 2023:21

  Arbetsskadeutredningen S 2021:11 Beteckning S 2021:11 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-10-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-12-22 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:116 och dir. 2023:21 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Uppdraget
 • Dokument & lagar

  Uppdrag utredningsarbete om arbetslöshetsförsäkringen (A 2021:D)

  Kommittéberättelse A 2021:D uppdraget, se RK-beslut 2021-11-15 protokoll § 217 (A2021/02417)

  Uppdrag utredningsarbete om arbetslöshetsförsäkringen A 2021:D Beteckning A 2021:D Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2023-05-29 Status Avslutad 2021 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-15 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2021-11-15 protokoll 217 A2021/02417 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Utredningen om frihetsberövande påföljder för unga (Ju 2021:17)

  Kommittéberättelse Ju 2021:17 utredningen, se dir. 2021:99

  Utredningen om frihetsberövande påföljder för unga Ju 2021:17 Beteckning Ju 2021:17 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-09-01 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:99 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
 • Dokument & lagar

  Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16)

  Kommittéberättelse Ju 2021:16 utredningen, se dir. 2021:98, dir. 2022:113 och dir. 2022:136

  Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet Ju 2021:16 Beteckning Ju 2021:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-08-25 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:98, dir. 2022:113 och
 • Dokument & lagar

  Utredningen om dataskydd och kontroll hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogden (Fi 2021:11)

  Kommittéberättelse Fi 2021:11 utredningen, se dir. 2021:104 och dir. 2023:24

  Utredningen om dataskydd och kontroll hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogden Fi 2021:11 Beteckning Fi 2021:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-11-10 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:104 och dir.
 • Dokument & lagar

  Utredningen om hantering av EU-medel (Fi 2021:10)

  Kommittéberättelse Fi 2021:10 utredningen, se dir. 2021:109 och dir. 2023:127

  Utredningen om hantering av EU-medel Fi 2021:10 Beteckning Fi 2021:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-09-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:109 och dir. 2023:127 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
 • Dokument & lagar

  Försöksverksamhetskommittén (Fi 2021:09)

  Kommittéberättelse Fi 2021:09 utredningen, se dir. 2021:110, dir. 2022:130 och dir. 2023:47

  Försöksverksamhetskommittén Fi 2021:09 Beteckning Fi 2021:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-10-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:110, dir. 2022:130 och dir. 2023:47 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100,
 • Dokument & lagar

  Överskuldsättningsutredningen (Fi 2021:08)

  Kommittéberättelse Fi 2021:08 utredningen, se dir. 2021:108 och dir. 2023:14

  Överskuldsättningsutredningen Fi 2021:08 Beteckning Fi 2021:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-09-01 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:108 och dir. 2023:14 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
 • Dokument & lagar

  Utredningen om utökad rätt till fritidshem (U 2021:05)

  Kommittéberättelse U 2021:05 utredningen, se dir. 2021:101 och dir. 2022:132

  Utredningen om utökad rätt till fritidshem U 2021:05 Beteckning U 2021:05 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2023-03-24 Status Avslutad 2022 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:101 och dir. 2022:132 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100,
 • Dokument & lagar

  Kreativa Sverige (Ku 2021:03)

  Kommittéberättelse Ku 2021:03 utredningen, se dir. 2021:100 och dir. 2022:21

  Kreativa Sverige Ku 2021:03 Beteckning Ku 2021:03 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2023-04-21 Status Avslutad 2022 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:100 och dir. 2022:21 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Uppdraget är därmed
 • Dokument & lagar

  Sanningskommissionen för det samiska folket (Ku 2021:02)

  Kommittéberättelse Ku 2021:02 kommittén, se dir. 2021:103

  Sanningskommissionen för det samiska folket Ku 2021:02 Beteckning Ku 2021:02 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2023-11-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03 00:00:00 Direktiv för kommittén, se dir. 2021:103 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Kommittén
 • Dokument & lagar

  Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15)

  Kommittéberättelse Ju 2021:15 utredningen, se dir. 2021:102, dir. 2021:113, dir. 2022:32, dir. 2022:104 och dir. 2023:9

  Utredningen om preventiva tvångsmedel Ju 2021:15 Beteckning Ju 2021:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-10-17 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-02 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:102, dir. 2021:113, dir. 2022:32, dir. 2022:104 och dir.
 • Dokument & lagar

  Straffansvar för psykiskt våld (Ju 2021:F)

  Kommittéberättelse Ju 2021:F

  Straffansvar för psykiskt våld Ju 2021:F Beteckning Ju 2021:F Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-08-22 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-10-29 00:00:00 Direktiv för Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Rapporter Ds 2022:18 Straffansvar för psykiskt
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida - ett modernare regelverk (S 2021:10)

  Kommittéberättelse S 2021:10 utredningen, se dir. 2021:94 och dir. 2022:3

  Utredningen om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida ett modernare regelverk S 2021:10 Beteckning S 2021:10 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-10-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-10-28 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:94 och dir.
 • Dokument & lagar

  Treklöverutredningen (S 2021:09)

  Kommittéberättelse S 2021:09 utredningen, se dir. 2021:93 och dir. 2023:32

  Treklöverutredningen S 2021:09 Beteckning S 2021:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-06-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-10-28 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:93 och dir. 2023:32 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Utredningen
 • Dokument & lagar

  Adoptionskommissionen (S 2021:08)

  Kommittéberättelse S 2021:08 utredningen, se dir. 2021:95 och dir. 2023:113

  Adoptionskommissionen S 2021:08 Beteckning S 2021:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-07-31 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-10-28 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:95 och dir. 2023:113 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Utredningen
 • Dokument & lagar

  2021 års utredning om vissa internationella företagsskattefrågor (Fi 2021:07)

  Kommittéberättelse Fi 2021:07 utredningen, se dir. 2021:97, dir. 2022:28 och dir. 2023:107

  2021 års utredning om vissa internationella företagsskattefrågor Fi 2021:07 Beteckning Fi 2021:07 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-09-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-10-28 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:97, dir. 2022:28 och dir. 2023:107