Sök

Avdelning
Hoppa till filter

104 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Kommittéberättelser, 2016/17, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Uppdrag om lån till körkort (A 2016:E)

  Kommittéberättelse A 2016:E uppdraget, se RK-beslut 2017-01-30 protokoll § 9 (A2017/00232/SV)

  Uppdrag om lån till körkort A 2016:E Beteckning A 2016:E Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2023-05-22 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-01-30 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2017-01-30 protokoll 9 A2017/00232/SV Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  2016 års sjölagsutredning (Ju 2016:24)

  Kommittéberättelse Ju 2016:24 utredningen, se dir. 2016:113 och dir. 2017:121

  2016 års sjölagsutredning Ju 2016:24 Beteckning Ju 2016:24 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:113 och dir. 2017:121 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Blåljusutredningen (Ju 2016:23)

  Kommittéberättelse Ju 2016:23 utredningen, se dir. 2016:115, dir. 2017:131 och dir. 2018:52

  Blåljusutredningen Ju 2016:23 Beteckning Ju 2016:23 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:115, dir. 2017:131 och dir. 2018:52 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Riksbankskommittén (Fi 2016:15)

  Kommittéberättelse Fi 2016:15 kommittén, se dir. 2016:114, dir. 2017:57, dir. 2017:100 och dir. 2019:13

  Riksbankskommittén Fi 2016:15 Beteckning Fi 2016:15 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2021-03-30 Status Avslutad 2020 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för kommittén, se dir. 2016:114, dir. 2017:57, dir. 2017:100 och dir. 2019:13 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.
 • Dokument & lagar

  Utredningen om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07)

  Kommittéberättelse U 2016:07 utredningen, se dir. 2016:116 och dir. 2017:93

  Utredningen om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk U 2016:07 Beteckning U 2016:07 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-03-26 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:116
 • Dokument & lagar

  Överväga nya påföljdsinslag för unga lagöverträdare (Ju 2016:J)

  Kommittéberättelse Ju 2016:J uppdraget, se PM dnr Ju2016/09219/LP

  Överväga nya påföljdsinslag för unga lagöverträdare Ju 2016:J Beteckning Ju 2016:J Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-08-23 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-21 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju2016/09219/LP Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Parlamentariska public service-kommittén (Ku 2016:06)

  Kommittéberättelse Ku 2016:06 kommittén, se dir. 2016:111, dir. 2017:73 och dir. 2018:4

  Parlamentariska public service-kommittén Ku 2016:06 Beteckning Ku 2016:06 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-04-02 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-20 Direktiv för kommittén, se dir. 2016:111, dir. 2017:73 och dir. 2018:4 Lokal Uppdraget är därmed
 • Dokument & lagar

  Utredningen om Gröna obligationer (Fi 2016:14)

  Kommittéberättelse S 2016:14 utredningen, se dir. 2016:109

  Utredningen om Gröna obligationer Fi 2016:14 Beteckning S 2016:14 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-12-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:109 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 december 2016. Sammansättning Särskild utredare: Andersson, Mats, fr.o.m. 2016-12-14
 • Dokument & lagar

  Utredningen om Gröna obligationer (Fi 2016:14)

  Kommittéberättelse Fi 2016:14 utredningen, se dir. 2016:109

  Utredningen om Gröna obligationer Fi 2016:14 Beteckning Fi 2016:14 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-05-10 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:109 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild
 • Dokument & lagar

  Utredningen om inrättandet av en jämställdhetsmyndighet (S 2016:10)

  Kommittéberättelse S 2016:10 utredningen, se dir. 2016:108 och dir. 2017:36

  Utredningen om inrättandet av en jämställdhetsmyndighet S 2016:10 Beteckning S 2016:10 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-05-12 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:108 och dir. 2017:36 Lokal Uppdraget är därmed
 • Dokument & lagar

  Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (Fö 2016:02)

  Kommittéberättelse Fö 2016:02 utredningen, se dir. 2016:110

  Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Fö 2016:02 Beteckning Fö 2016:02 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2019-03-25 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:110 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (S 2016:09)

  Kommittéberättelse S 2016:09 utredningen, se dir. 2016:104

  Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet S 2016:09 Beteckning S 2016:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-05-12 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:104 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.
 • Dokument & lagar

  Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (Ku 2016:05)

  Kommittéberättelse Ku 2016:05 utredningen, se dir. 2016:102

  Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner Ku 2016:05 Beteckning Ku 2016:05 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2018-03-28 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:102 Lokal Uppdraget är
 • Dokument & lagar

  Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga (Fö 2016:01)

  Kommittéberättelse Fö 2016:01 utredningen, se dir. 2016:103

  Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga Fö 2016:01 Beteckning Fö 2016:01 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-03-22 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:103 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.
 • Dokument & lagar

  Översyn av förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (A 2016:D)

  Kommittéberättelse A 2016:D uppdraget, se dnr A2016/02267/SV

  Översyn av förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar A 2016:D Beteckning A 2016:D Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2023-08-22 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-28 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se dnr A2016/02267/SV Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion (Ju 2016:22)

  Kommittéberättelse Ju 2016:22 utredningen, se dir. 2016:100

  Utredningen om en utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Ju 2016:22 Beteckning Ju 2016:22 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:100 Lokal Uppdraget är därmed
 • Dokument & lagar

  Digitaliseringsrättsutredningen (Fi 2016:13)

  Kommittéberättelse Fi 2016:13 utredningen, se dir. 2016:98

  Digitaliseringsrättsutredningen Fi 2016:13 Beteckning Fi 2016:13 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-03-26 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:98 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:
 • Dokument & lagar

  Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (S 2016:08)

  Kommittéberättelse S 2016:08 utredningen, se dir. 2016:99

  Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende S 2016:08 Beteckning S 2016:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-23 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:99 Lokal Uppdraget är därmed
 • Dokument & lagar

  Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

  Kommittéberättelse S 2016:07 utredningen, se dir. 2016:95 och dir. 2018:76

  Läkemedelsutredningen S 2016:07 Beteckning S 2016:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-03-25 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:95 och dir. 2018:76 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild
 • Dokument & lagar

  Konstnärspolitiska utredningen (Ku 2016:04)

  Kommittéberättelse Ku 2016:04 utredningen, se dir. 2016:93

  Konstnärspolitiska utredningen Ku 2016:04 Beteckning Ku 2016:04 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-04-02 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:93 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: