Sök

Avdelning
Hoppa till filter

96 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Kommittéberättelser, 2005/06, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Genomförande av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om uphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (Ju 2005:Q)

  Kommittéberättelse Ju 2005:Q PM, dnr Ju2005/11833/P

  Genomförande av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om uphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk Ju 2005:Q Beteckning Ju 2005:Q Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-06-07 Status Avslutad 2006 A Tillkallade enligt regeringens
 • Dokument & lagar

  Förhandlingar i EU:s Civilrättskommitté (Ju 2005:S)

  Kommittéberättelse Ju 2005:S

  Förhandlingar i EU:s Civilrättskommitté Ju 2005:S Beteckning Ju 2005:S Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-05-30 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-22 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Utredningen om expropriationsersättning (Ju 2005:17)

  Kommittéberättelse Ju 2005:17 utredningen, se dir. 2005:147, dir. 2007:16, dir. 2007:89 och dir. 2008:8

  Utredningen om expropriationsersättning Ju 2005:17 Beteckning Ju 2005:17 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:147, dir. 2007:16, dir. 2007:89 och dir. 2008:8 Lokal Uppdraget
 • Dokument & lagar

  Utredningen om översyn av myndighetstrukturen för administrationen av den allmänna ålderspensionen (S 2005:09)

  Kommittéberättelse S 2005:09 utredningen, se dir. 2005:151 och dir. 2006:103

  Utredningen om översyn av myndighetstrukturen för administrationen av den allmänna ålderspensionen S 2005:09 Beteckning S 2005:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2006 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:151
 • Dokument & lagar

  Fastighetsmäklarutredningen (Ju 2005:16)

  Kommittéberättelse Ju 2005:16 utredningen, se dir. 2005:140 och dir. 2007:55

  Fastighetsmäklarutredningen Ju 2005:16 Beteckning Ju 2005:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:140 och dir. 2007:55 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Översyn av det öppna systemet för provning och teknisk kontroll (UD 2005:06)

  Kommittéberättelse UD 2005:06 se, dir. 2005:138

  Översyn av det öppna systemet för provning och teknisk kontroll UD 2005:06 Beteckning UD 2005:06 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2006 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-15 Direktiv för se, dir. 2005:138 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete
 • Dokument & lagar

  Kommittén - delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt (Ju 2005:15)

  Kommittéberättelse Ju 2005:15 delegationen, se dir. 2005:137

  Kommittén delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt Ju 2005:15 Beteckning Ju 2005:15 Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-08 Direktiv för
 • Dokument & lagar

  Avgiftsutredningen (Fi 2005:11)

  Kommittéberättelse Fi 2005:11 utredningen, se dir. 2005:141 och dir. 2006:126

  Avgiftsutredningen Fi 2005:11 Beteckning Fi 2005:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2007 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:141 och dir. 2006:126 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild
 • Dokument & lagar

  Utredningen (Jo 2005:06) om älgförvaltningen

  Kommittéberättelse Jo 2005:06 utredningen, se dir. 2005:142 och dir. 2006:132

  Utredningen Jo 2005:06 om älgförvaltningen Beteckning Jo 2005:06 Departement Jordbruksdepartementet Senast ändrad 2008-03-06 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:142 och dir. 2006:132 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Arbetsgrupp med uppgift att samordna myndigheternas arbete med storstadspolitiska frågor (Ju 2005:P)

  Kommittéberättelse Ju 2005:P PM, dnr Ju2005/9434/STO

  Arbetsgrupp med uppgift att samordna myndigheternas arbete med storstadspolitiska frågor Ju 2005:P Beteckning Ju 2005:P Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-06-07 Status Avslutad 2007 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-07 Direktiv för PM, dnr Ju2005/9434/STO Lokal Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Arbetsgrupp med uppgift att inom Regeringskansliet samordna storstadspolitiska frågor (Ju 2005:O)

  Kommittéberättelse Ju 2005:O PM dnr Ju2005/9433/STO

  Arbetsgrupp med uppgift att inom Regeringskansliet samordna storstadspolitiska frågor Ju 2005:O Beteckning Ju 2005:O Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2011-02-14 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-07 Direktiv för PM dnr Ju2005/9433/STO
 • Dokument & lagar

  Skatteförfarandeutredningen (Fi 2005:10)

  Kommittéberättelse Fi 2005:10 utredningen, se dir. 2005:129, dir. 2007:165 och dir. 2008:126

  Skatteförfarandeutredningen Fi 2005:10 Beteckning Fi 2005:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2009 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:129, dir. 2007:165 och dir. 2008:126 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.
 • Dokument & lagar

  Utredningen om nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08)

  Kommittéberättelse S 2005:08 utredningen, se dir. 2005:136 och dir. 2006:112

  Utredningen om nytt tandvårdsstöd för vuxna S 2005:08 Beteckning S 2005:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2007 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:136 och dir. 2006:112 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.
 • Dokument & lagar

  Tystnadspliktsutredningen (N 2005:10)

  Kommittéberättelse N 2005:10 utredningen, se dir. 2005:130 och dir. 2006:110

  Tystnadspliktsutredningen N 2005:10 Beteckning N 2005:10 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2007 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:130 och dir. 2006:110 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Ärendeutredningen (Ju 2005:14)

  Kommittéberättelse Ju 2005:14 utredningen, se dir. 2005:124

  Ärendeutredningen Ju 2005:14 Beteckning Ju 2005:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2007 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:124 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Kvart,
 • Dokument & lagar

  Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning (Ju 2005:13)

  Kommittéberättelse Ju 2005:13 utredningen, se dir. 2005:115

  Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning Ju 2005:13 Beteckning Ju 2005:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2007 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:115 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning,
 • Dokument & lagar

  Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden (Ju 2005:12)

  Kommittéberättelse Ju 2005:12 utredningen, se dir. 2005:117 och dir. 2007:07

  Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden Ju 2005:12 Beteckning Ju 2005:12 Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2007 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:117 och dir. 2007:07
 • Dokument & lagar

  Utredningen om genomförande av en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods (Ju 2005:11)

  Kommittéberättelse Ju 2005:11 utredningen, se dir. 2005:121

  Utredningen om genomförande av en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods Ju 2005:11 Beteckning Ju 2005:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2006 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:121
 • Dokument & lagar

  Utredningen om översyn av scenkonstens dokumentation (U 2005:06)

  Kommittéberättelse U 2005:06 utredningen, se dir. 2005:111

  Utredningen om översyn av scenkonstens dokumentation U 2005:06 Beteckning U 2005:06 Departement Utbildnings- och kulturdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2006 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:111 Lokal Uppdraget är därmed
 • Dokument & lagar

  Utredningen om allmännyttans villkor och förutsättningar (M 2005:04)

  Kommittéberättelse M 2005:04 utredningen, se dir. 2005:116, dir. 2007:18 och dir. 2007:73

  Utredningen om allmännyttans villkor och förutsättningar M 2005:04 Beteckning M 2005:04 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:116, dir. 2007:18 och dir. 2007:73 Lokal Uppdraget