Sök

Avdelning
Hoppa till filter

3 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 1897, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  utfiirdadt vid slutet af 1897 års riksdag

  Svensk författningssamling

  REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET utfiirdadt vid slutet af 1897 års riksdag. Bill. till liilcsd. Prof. 1897. 10 Bind. 1 Afd. 2 Pund. Biksg.kmtorots reglementeIn nehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 24. fordringar för utbetalda lån 5. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående
 • Dokument & lagar

  för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 18 Maj 1897

  Svensk författningssamling

  Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 18 Maj 1897. Afdelning I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af dertill förordnade fullmäktige efter af Konungen och Riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade
 • Dokument & lagar

  Förordning (1855:82 s.1) angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.

  Svensk författningssamling 1855:82 s.1

  Skall förfallotid för gäld efter uppsägning beräknas; hafwe löftesman lika rätt, som gäldenär, att uppsägning göra och gälden å förfallodagen betala. Är ej aftal om förfallotid gjordt, äge ock gäldenär eller löftesman rätt att betala när han will, ändå att borgenär det ej
  Utfärdad
  1855-07-20