Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Införande av deltagargräns för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under coronapandemin

Konstitutionsutskottet

14 januari 2021
Diarienummer: 1031-2020/21

Lägg till Ta bort

Beredningen av s.k. snabbpropositioner med budget- och lagförslag under coronapandemin

Konstitutionsutskottet

14 januari 2021
Diarienummer: 1030-2020/21

Lägg till Ta bort

Kvartalsrapport 4 Sverigebilden 2020

Utrikesutskottet

14 januari 2021
Diarienummer: 1029-2020/21

Lägg till Ta bort

Frågor till Sveriges regering och riksdag om beslutet att sluta registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar 1 januari 2021

Miljö- och jordbruksutskottet

14 januari 2021
Diarienummer: 1027-2020/21

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen avseende förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU

Socialutskottet

14 januari 2021
Diarienummer: 1026-2020/21

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen avseende förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättandet av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Socialutskottet

14 januari 2021
Diarienummer: 1025-2020/21

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen avseende förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten i krisberedskap och hantering av läkemedel och medicintekniska produkter

Socialutskottet

14 januari 2021
Diarienummer: 1024-2020/21

Lägg till Ta bort

Medborgarförslag till Dalarnas Regionfullmäktige

Socialutskottet

14 januari 2021
Diarienummer: 1022-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om ny begränsningsförordning

Socialutskottet

14 januari 2021
Diarienummer: 1020-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

13 januari 2021
Diarienummer: 1018-2020/21

Lägg till Ta bort