Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skrivelse om motion till riksdagen 2017/18:172

Utbildningsutskottet

8 januari 2021
Diarienummer: 988-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om ändring av regler för studiemedel

Utbildningsutskottet

21 december 2020
Diarienummer: 899-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse angående SOU 2020:59

Utbildningsutskottet

11 december 2020
Diarienummer: 831-2020/21

Lägg till Ta bort

Fribelopp för vårdpersonal under pågående pandemi

Utbildningsutskottet

11 december 2020
Diarienummer: 830-2020/21

Lägg till Ta bort

Förslag till mandat inför trilogförhandling om Horisont Europa - behandling i Coreper I 9 december

Utbildningsutskottet

8 december 2020
Diarienummer: 796-2020/21

Lägg till Ta bort

Förslag på åtgärder för att underlätta i förskola och skola under pandemin

Utbildningsutskottet

1 december 2020
Diarienummer: 751-2020/21

Lägg till Ta bort

Höj studiebidraget

Utbildningsutskottet

25 november 2020
Diarienummer: 713-2020/21

Lägg till Ta bort

Brister i förskolan

Utbildningsutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 605-2020/21

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om rådsslutsatser om handlingsplan för digital utbildning 2021-2027

Utbildningsutskottet

11 november 2020
Diarienummer: 599-2020/21

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om rådsslutsatser om meddelande om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025, m.m.

Utbildningsutskottet

11 november 2020
Diarienummer: 598-2020/21

Lägg till Ta bort