Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Brev om reklamskyltar längs vägar

Trafikutskottet

19 augusti 2019
Diarienummer: 2950-2018/19

Lägg till Ta bort

Europaforum Norra Sveriges synpunkter i det offentliga samrådet om förordningen (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T

Trafikutskottet

14 augusti 2019
Diarienummer: 2936-2018/19

Lägg till Ta bort

Fråga gällande körkortslagen

Trafikutskottet

7 augusti 2019
Diarienummer: 2922-2018/19

Lägg till Ta bort

Behov av utbyggnad av väg E22

Trafikutskottet

23 juli 2019
Diarienummer: 2886-2018/19

Lägg till Ta bort

Europaforum Norra Sveriges synpunkter i det offentliga samrådet om förordningen (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T

Trafikutskottet

16 juli 2019
Diarienummer: 2875-2018/19

Lägg till Ta bort

Sydöstra Sverige välkomnar Riksrevisionens utredningsuppdrag avseende ny höghastighetsjärnväg

Trafikutskottet

15 juli 2019
Diarienummer: 2874-2018/19

Lägg till Ta bort

Förlängning av Baltic-Adriatic Corridor till Sverige

Trafikutskottet

2 juli 2019
Diarienummer: 2822-2018/19

Lägg till Ta bort

Skrivelse angående Lysekilsbanan

Trafikutskottet

26 juni 2019
Diarienummer: 2781-2018/19

Lägg till Ta bort

Förfrågan om besök i utskottet för att presentera verksamheten

Trafikutskottet

5 juni 2019
Diarienummer: 2572-2018/19

Lägg till Ta bort

Fråga om åtgärder för att förstärka trafiksäkerheten på väg 225 genom Sorunda

Trafikutskottet

31 maj 2019
Diarienummer: 2523-2018/19

Lägg till Ta bort