Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Filtrerar på:

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Talmannen inbjuder till Förintelsens minnesdag den 27 januari 2022

Riksdagen

21 januari 2022
Diarienummer: 1124-2021/22

Lägg till Ta bort

Berättelse om granskning av bevis för nya ersättare för ledamöter av riksdagen

Riksdagen

21 januari 2022
Diarienummer: 1123-2021/22

Lägg till Ta bort

Entledigande från tjänst i Riksdagsförvaltningen

Riksdagsförvaltningen

21 januari 2022
Diarienummer: 1121-2021/22

Lägg till Ta bort

Möte med EU-kommissionen angående den årliga rättsstatsrapporten

Konstitutionsutskottet

21 januari 2022
Diarienummer: 1120-2021/22

Lägg till Ta bort

Begränsade men viktiga justeringar behövs i regeringens förslag "En ny riksbankslag"

Finansutskottet

21 januari 2022
Diarienummer: 1119-2021/22

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

Riksdagen

20 januari 2022
Diarienummer: 1118-2021/22

Lägg till Ta bort

Överläggningspromemoria till arbetsmarknadsutskottet om förslag till rådsrekommendation om att säkerställa en rättvis omställning till klimatneutralitet

Arbetsmarknadsutskottet

20 januari 2022
Diarienummer: 1117-2021/22

Lägg till Ta bort

Anmälan angående brott i tjänsten av statsråd

Konstitutionsutskottet

20 januari 2022
Diarienummer: 1116-2021/22

Lägg till Ta bort

Beslut om att inhämta yttrande från Lagrådet över lagförslag i framställning 2021/22:RS2

Konstitutionsutskottet

20 januari 2022
Diarienummer: 1114-2021/22

Lägg till Ta bort

Beslut om att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslagen i riksdagsstyrelsens framställning 2021/22:RS5 Kompletteringar till regelverket för säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Konstitutionsutskottet

20 januari 2022
Diarienummer: 1113-2021/22

Lägg till Ta bort