Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Underlag inför överläggning om det transeuropeiska transportnätet, Smart TEN-T, 14 november 2019

Trafikutskottet

20 november 2019
Diarienummer: 645-2019/20

Lägg till Ta bort

Inbjudan till rapportlansering "The Global State of Democracy 2019" den 2 december 2019

Utrikesutskottet

19 november 2019
Diarienummer: 643-2019/20

Lägg till Ta bort

Information om behörig beställare av Statens pensionsverks självbetjäningstjänster

Riksdagsförvaltningen

19 november 2019
Diarienummer: 642-2019/20

Lägg till Ta bort

Fråga om SOU 2014:59 Bostadsförsörjning och riksintressen

Civilutskottet

19 november 2019
Diarienummer: 639-2019/20

Lägg till Ta bort

Konkurrenskraft (KKR), rådsmöte den 28-29 november 2019

EU-nämnden

19 november 2019
Diarienummer: 637-2019/20

Lägg till Ta bort

Önskemål om möte med socialutskottet och kulturutskottet

Socialutskottet

19 november 2019
Diarienummer: 635-2019/20

Lägg till Ta bort

Inbjudan till Seventh Global Conference of Parliamentarians Against Corruption, i Doha 9-10 december 2019

Riksdagen

19 november 2019
Diarienummer: 634-2019/20

Lägg till Ta bort

Promemoria för överlämnande till EU-nämnden avseende förväntat rådsbeslut om antagande av en uppdaterad förteckning Pesco-projekt

EU-nämnden

18 november 2019
Diarienummer: 633-2019/20

Lägg till Ta bort

Skrivelse angående moderna språk mm och förordningstexter gymnasiet

Utbildningsutskottet

18 november 2019
Diarienummer: 632-2019/20

Lägg till Ta bort

Skrivelse om hjärnexperiment

Utbildningsutskottet

18 november 2019
Diarienummer: 629-2019/20

Lägg till Ta bort