Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Brev om Tingkullens Vägsamfällighet

Konstitutionsutskottet

18 oktober 2019
Diarienummer: 375-2019/20

Lägg till Ta bort

Synpunkter på Finansdepartementets PM "Skrivelser till Finansutskottet med anledning av propositionen En ny reglering för tjänstepensionsföretag"

Finansutskottet

18 oktober 2019
Diarienummer: 374-2019/20

Lägg till Ta bort

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot och nya ersättare för ledamöter av riksdagen

Riksdagen

18 oktober 2019
Diarienummer: 373-2019/20

Lägg till Ta bort

Inbjudan till utskottet att besöka Föreningen Sveriges Trafikövningsplatser

Trafikutskottet

18 oktober 2019
Diarienummer: 369-2019/20

Lägg till Ta bort

Brev om felbehandling av psykiska diagnoser

Konstitutionsutskottet

18 oktober 2019
Diarienummer: 368-2019/20

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

18 oktober 2019
Diarienummer: 367-2019/20

Lägg till Ta bort

Konferens "The II Conference on Security Services in Parliaments of the European Union" den 29 oktober 2019 i Madrid

Riksdagsförvaltningen

17 oktober 2019
Diarienummer: 366-2019/20

Lägg till Ta bort

Brev till finansutskottet och skatteutskottet om momsbefrielse vid byggnation av nya fastigheter för religiösa ändamål

Skatteutskottet

17 oktober 2019
Diarienummer: 365-2019/20

Lägg till Ta bort

Överläggning om utkast till rådsslutsatser om jämställdhet (Pekingplattformen 25 år)

Arbetsmarknadsutskottet

17 oktober 2019
Diarienummer: 361-2019/20

Lägg till Ta bort

Överläggning om Framtidens jämställdhetspolitik i EU

Arbetsmarknadsutskottet

17 oktober 2019
Diarienummer: 360-2019/20

Lägg till Ta bort