Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Minnesplakett från belgiska överlevare vid andra världskriget

Riksdagsförvaltningen

22 maj 2020
Diarienummer: 1918-2019/20

Lägg till Ta bort

Synpunkt på uttalande vid statsministerns frågestund

Riksdagen

22 maj 2020
Diarienummer: 1917-2019/20

Lägg till Ta bort

Hemställan om bedömning av ärenden

Justitieutskottet

20 maj 2020
Diarienummer: 1916-2019/20

Lägg till Ta bort

Information om att hälften av kulturskoleklivet saknas

Utbildningsutskottet

20 maj 2020
Diarienummer: 1913-2019/20

Lägg till Ta bort

Informellt videomöte med ministrar ansvariga för turismfrågor den 20 maj 2020

EU-nämnden

20 maj 2020
Diarienummer: 1912-2019/20

Lägg till Ta bort

Årsredogörelse för den svenska delegationen till interparlamentariska unionen( IPU) för 2019

Riksdagsstyrelsen

19 maj 2020
Diarienummer: 1911-2019/20

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

Riksdagsförvaltningen

19 maj 2020
Diarienummer: 1910-2019/20

Lägg till Ta bort

Skrivelse angående Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan E22 Karlskrona Kalmar

Trafikutskottet

19 maj 2020
Diarienummer: 1909-2019/20

Lägg till Ta bort

Begäran om uppvaktning av näringsutskottet

Näringsutskottet

19 maj 2020
Diarienummer: 1908-2019/20

Lägg till Ta bort

Entledigande från tjänst i Riksdagsförvaltningen

Riksdagsförvaltningen

18 maj 2020
Diarienummer: 1906-2019/20

Lägg till Ta bort