Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

8 april 2020
Diarienummer: 1691-2019/20

Lägg till Ta bort

Skrivelse om lagstiftning om företag och mänskliga rättigheter

Näringsutskottet

8 april 2020
Diarienummer: 1688-2019/20

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

8 april 2020
Diarienummer: 1687-2019/20

Lägg till Ta bort

Mobilitetsersättningen och Folkhögskolan

Kulturutskottet

8 april 2020
Diarienummer: 1686-2019/20

Lägg till Ta bort

Begäran om besked gällande skyddsutrustning, testning för covid-19 och regeländringar med anledning av covid-19

Socialutskottet

8 april 2020
Diarienummer: 1684-2019/20

Lägg till Ta bort

Överläggningspromemoria om förslag till europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE)

Finansutskottet

7 april 2020
Diarienummer: 1683-2019/20

Lägg till Ta bort

Rekrytering av teamledare till Säkerhetsenheten

Riksdagsförvaltningen

7 april 2020
Diarienummer: 1682-2019/20

Lägg till Ta bort

Synpunkter på förändrade villkor för besök och permissioner

Justitieutskottet

7 april 2020
Diarienummer: 1681-2019/20

Lägg till Ta bort

Entledigande från tjänst i Riksdagsförvaltningen

Riksdagsförvaltningen

7 april 2020
Diarienummer: 1680-2019/20

Lägg till Ta bort

Coronapandemins effekter på arbetslivsmuseerna

Kulturutskottet

7 april 2020
Diarienummer: 1678-2019/20

Lägg till Ta bort