Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Synpunkter angående fas 3

22 januari 2019
Diarienummer: 1357-2018/19

Lägg till Ta bort

Synpunkter angående utredare i djurskyddsärenden

22 januari 2019
Diarienummer: 1356-2018/19

Lägg till Ta bort

Avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen Brevförmedlingstjänster

22 januari 2019
Diarienummer: 1354-2018/19

Lägg till Ta bort

Avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen Drivmedel

22 januari 2019
Diarienummer: 1353-2018/19

Lägg till Ta bort

Avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen Möbler och inredning

22 januari 2019
Diarienummer: 1352-2018/19

Lägg till Ta bort

Synpunkter angående Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

22 januari 2019
Diarienummer: 1351-2018/19

Lägg till Ta bort

Jordbruk-och fiske (JoF), rådsmöte den 28 januari 2019

21 januari 2019
Diarienummer: 1350-2018/19

Lägg till Ta bort

Information gällande beredning av ESV-rapport

21 januari 2019
Diarienummer: 1347-2018/19

Lägg till Ta bort

Felaktigheter vid ändringen av LSS 190101

21 januari 2019
Diarienummer: 1346-2018/19

Lägg till Ta bort

Synpunkter angående lagrådsremisser

21 januari 2019
Diarienummer: 1345-2018/19

Lägg till Ta bort