Riksdagens budgetarbete inför 2024

På den här sidan hittar du samlad information om riksdagens arbete med statens budget 2024. Bland annat publiceras här datum för alla höstens debatter om budgeten, utskottens betänkanden samt webb-tv-sändningar från debatterna.

Så går arbetet med statens budget till

Lär dig mer om hur statens budget blir till, vad som händer när riksdagen får regeringens budgetförslag på sitt bord, och vad som hänt dessförinnan.

Beslutar om statens budget

Budgetpropositionen lämnades till riksdagen

Den 20 september lämnade finansminister Elisabeth Svantesson (M) regeringens budgetproposition för 2024 till riksdagen. Efter det följde en debatt med riksdagspartiernas ekonomisk-politiska företrädare. Med debatten började höstens budgetarbete i riksdagen.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) överlämnar en bunt böcker till talman Andreas Norlén.
Foto: Melker Dahlstrand

Den 20 september 2023 överlämnade regeringen budgetpropositionen till riksdagen. Här syns riksdagens talman Andreas Norlén ta emot den tryckta propositionen av finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Debatt och beslut i riksdagen om utgiftsramarna

Den 29 november debatterade och beslutade riksdagen om de övergripande utgiftsramarna, det vill säga hur mycket varje utgiftsområde får kosta. Samtidigt tog riksdagen också ställning till en beräkning av statens inkomster för nästa år. Förslaget till rambeslut finns i finansutskottets betänkande FiU1.

Debatt och beslut om utgiftsområden

Nedan följer datumen för när de olika utgiftsområdena debatteras och beslutas i kammaren under hösten. Då bestäms hur pengarna ska fördelas inom de 27 olika utgiftsområdena. Utskottens förslag till riksdagsbeslut presenterades i utskottens betänkanden som funnits att läsa några dagar före debatten i kammaren.

Debatt 6 december

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Debatt 7 december

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområde 8 Migration

Debatt 12 december

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Debatt 13 december

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utgiftsområde 21 Energi

Debatt 14 december

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Debatt 15 december

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Debatt 19 december

Utgiftsområde 20 Klimat, miljö och natur

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Debatt 20 december

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Riksdagens beslut överlämnas till regeringen

Finansutskottet sammanställer riksdagens beslut om statens budget i betänkandet 2023/24:FiU10 Statens budget för 2024. Sammanställningen överlämnas till regeringen i slutet av december.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad

Relaterat innehåll

En person lämnar över papper till en annan person som står bakom en disk.

Allmänna motionstiden

Under allmänna motionstiden får ledamöterna lämna motioner om allt som riksdagen kan besluta om. Då lämnas även oppositionspartiernas budgetmotioner.