Till innehåll på sidan

Ekonomiska vårpropositionen

På våren lämnar regeringen den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen. Den ekonomiska vårpropositionen innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken.

Riksdagen inleder arbetet med statens budget när regeringen i mitten av april lämnar sin ekonomiska vårproposition. Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Regeringen bedömer också det ekonomiska läget och hur ekonomin kommer att se ut framöver. I samband med att regeringen lämnar den ekonomiska vårpropositionen hålls en debatt där partiernas ekonomisk-politiska talespersoner deltar.

När regeringen presenterar den ekonomiska vårpropositionen lämnar den samtidigt ofta en ändringsbudget för det pågående budgetåret.

Riksdagen beslutar om den ekonomiska vårpropositionen i juni.

Förslagen till riktlinjer i den ekonomiska vårpropositionen ligger till grund för den kommande budgetpropositionen som regeringen lämnar på hösten.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) överlämnar den ekonomiska vårpropositionen till talman Andreas Norlén.
Foto: Melker Dahlstrand

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) lämnar över den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2023 till talman Andreas Norlén.