Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset

På den här sidan hittar du samlad information om det arbete som skett och de beslut som fattats med anledning av coronapandemin.

Riksdagshuset östra från bron. I förgrunden ett beslag på bron.

Riksdagens parlamentariska arbete har anpassats för att kunna pågå under pandemin. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagsförvaltningen genomförde ett antal åtgärder under coronapandemin och anpassade arbetet för att riksdagen skulle kunna fortsätta arbeta trots pandemon.

Utgångspunkten för åtgärderna var de rekommendationer som ansvariga myndigheter gav. Målet har hela tiden varit att minska risken för att det parlamentariska arbetet ska påverkas av coronaviruset och att minska risken för smittspridning.

Riksdagsförvaltningens uppdrag är att stödja riksdagen så att riksdagen kan utföra sina uppgifter, både i vanliga fall då det är ovanliga förhållanden för arbetet.

Den 9 februari avvecklades de flesta av samhällets åtgärder mot covid-19. I enlighet med det togs anpassningar och begränsningar i riksdagen successivt bort.