Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen följer noga händelseutvecklingen kopplat till det nya coronavirusets spridning i Sverige. På den här sidan hittar du samlad information om det arbete som sker och de beslut som fattas med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras löpande.

Riksdagshuset östra från bron. I förgrunden ett beslag på bron.

Riksdagens parlamentariska arbete pågår trots coronavirusets spridning i samhället. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagsförvaltningen har genomfört ett antal åtgärder och anpassat arbetet för att riksdagen ska kunna fortsätta arbeta trots coronaviruset.

Utgångspunkten för åtgärderna är de rekommendationer som ansvariga myndigheter ger. Målet är att minska risken för att det parlamentariska arbetet ska påverkas av coronaviruset och att minska risken för smittspridning.

Riksdagsförvaltningens uppdrag är att stödja riksdagen så att riksdagen kan utföra sina uppgifter, både i vanliga fall och nu när det är ovanliga förhållanden för arbetet.

Åtgärder genomförs fortlöpande

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen har genomfört flera åtgärder med anledning av corona. Hittills har bland annat följande beslutats:

 • Talmannen och gruppledarna har beslutat att efter riksmötets öppnande 2021 kan samtliga 349 ledamöter delta i voteringar samtidigt. Begränsningen som avser hur många ledamöter som bör vistas i kammaren under en debatt upphör omgående och den tidigare överenskommelsen mellan gruppledarna om att enbart 55 ledamöter deltar i voteringar upphör att gälla från och med 15 september. 
 • Utskotten och EU-nämnden avgör när det är motiverat att hålla fysiska sammanträden. Det ska det inte längre krävas synnerliga skäl för att hålla sammanträden med fysisk närvaro. Planering av utskottssammanträden och lokaler anpassas för att det ska vara möjligt att hålla avstånd.
 • Talmannen och gruppledarna har kommit överens om att rekommendationen om munskydd upphävs från och med måndagen den 14 juni.
 • Riksdagsstyrelsen har beslutat att sammankalla en parlamentarisk kommitté som ska genomföra en uppföljning av riksdagens och Riksdagsförvaltningens arbete under coronapandemin. 
 • Visningar i riksdagen har ställts in tills vidare.

Coronarelaterade beslut i kammaren

Här ser du de senaste riksdagsbesluten som tagits med anledning av coronaviruset. Samtliga coronarelaterade beslut hittar du längre ner på sidan.

 • Riksdagen beslutade att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla
 • Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om att polisen bör kunna tvångstesta personer för covid-19 efter utvisningsbeslut.
 • Riksdagen sa ja till en extra ändringsbudget med förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott.
 • Riksdagen sa ja till förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis.
 • Riksdagen sa ja till regeringens vårproposition, vårändringsbudget och en extra ändringsbudget.
 • Riksdagen granskade årsredovisningen för staten.
 • Riksdagen har fattat beslut om att sekretess inte ska gälla beslut om stöd till företag vid korttidsarbete, beslut om återkrav av sådant stöd eller beslut om ersättning för kompetensinsatser, som företag som beviljas stöd kan få.
 • Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att vidta åtgärder för att förbättra stöden till företag som drabbas av pandemins konsekvenser.
 • Riksdagen riktade tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen som rör stödet vid korttidsarbete.
 • Riksdagen har fattat beslut om att en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för upp till två anställda införs för så kallade växa-företag.
 • Risken är stor att kriminella försöker utnyttja krisläget under coronapandemin för att komma åt stödpengar ur statskassan. Därför riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att bidragsbrottslagen bör utvidgas till att omfatta även statliga stöd till företag.