Pressmeddelande

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Publicerat: 7 mars 2023 klockan 10.00

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 500 kronor till 73 000 kronor i månaden från och med den 1 januari 2023. 

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat de löneökningar som ägt rum under 2022 och det osäkra ekonomiska läget. 

Nämnden består av Jonas Malmberg, Peter Egardt och Barbro Holmberg. 

För mer information

  • Jonas Malmberg, ordförande i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 08-561 66605
  • Sven Johannisson, sekreterare i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 070-230 32 05, e-post: riksdagens.arvodesnamnd@riksdagen.se