Pressmeddelande

Nya löner för justitieombudsmännen

Publicerat: 18 januari 2023 klockan 14.49

Justitieombudsmännens löner höjs från och med den 1 januari 2023 efter beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn. 

Chefsjustitieombudsmannen Erik Nymansson får 144 400 kronor i månaden, en höjning med 3 600 kronor.

De tre justitieombudsmännen Per Lennerbrant, Thomas Norling och Katarina Påhlsson får vardera 133 900 kronor i månaden, en höjning med 3 300 kronor.

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag tar ställning till löner och anställningsvillkor i övrigt för justitieombudsmännen. Nämndens ledamöter är före detta generaldirektören Anders Lindström (ordförande), före detta biträdande riksdagsdirektören Ulf Christoffersson och före detta justitierådet Mari Andersson. Sekreterare är Martin Brandorf, föredragande vid arbetsmarknadsutskottet.

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av Anders Lindström, telefon: 070-398 75 92, e-post: lindstroma89@gmail.com