Pressmeddelande

Media inbjuds att delta vid prisceremonin för riksdagens uppsatstävling för studenter

Publicerat: 20 februari 2023 klockan 09.37

Onsdag 22 februari klockan 10–11 uppmärksammas de vinnande uppsatserna i riksdagens uppsatstävling 2022 med prisceremoni och seminarium i Förstakammarsalen. Media är välkomna att delta.

– Årets vinnare bidrar på ett förtjänstfullt sätt till kunskapen om riksdagens arbete och den demokratiska processen. Pristagarna har studerat olika partiers agerande och retorik i aktuella frågor, vilket bidrar till en ökad förståelse för samtidspolitiken, säger talman Andreas Norlén.

De två vinnarna är Valdemar Holt från statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet för uppsatsen Utanförskapet misstänkliggjort, samt Einar Dernegård från statsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet, för uppsatsen Hur politik beräknas.

De vinnande uppsatserna handlar om partiers strategiska agerande i regeringsfrågan samt partiers syn på begreppet utanförskap.

Prisceremonin innebär förutom prisutdelning av talman Andreas Norlén ett seminarium där uppsatserna kommenteras av Karin Borevi, docent vid Södertörns Högskola och Jenny Madestam, docent vid Försvarshögskolan.

Tävlingsbidragen har bedömts av en priskommitté som består av bland andra talmannen och de tre vice talmännen. Efter rekommendation av kommittén har riksdagsdirektör Ingvar Mattson sedan fattat beslut om vinnarna.

Pressackreditering

Ingen föranmälan krävs till seminariet, men journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsblankett finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

För mer information 

I december 2022 presenterades de vinnande uppsatserna. Läs mer om uppsatstävlingen på sidan Uppsatstävling för studenter samt i pressmeddelande publicerat den 9 december 2022.

Kontakt

  • Thomas Larue, sekretariatschef utvärderings- och forskningssekretariatet, thomas.larue@riksdagen.se, 08-786 66 67
  • Talmannens presstelefon, 08-786 44 00