Pressmeddelande

Valprövningsnämnden har granskat alla överklaganden av valen till region- och kommunfullmäktige

Publicerat: 17 februari 2023 klockan 12.17

I de flesta kommuner samt i alla regioner står resultatet fast av valen till region- och kommunfullmäktige den 11 september 2022. I tre kommuner ska vissa personröster räknas om. Det beslutade Valprövningsnämnden vid sitt sammanträde den 15 februari 2023. 

Valprövningsnämnden har under hösten 2022 och fram till den 15 februari 2023 behandlat cirka 260 överklaganden av länsstyrelsernas beslut att fastställa valen till region- och kommunfullmäktige.

I de flesta av fallen har Valprövningsnämnden funnit att det inte har förekommit något fel i samband med valet.

I tre fall har nämnden bifallit överklagandena. Ärendena rör felaktig registrering av personröster i val till kommunfullmäktige i kommunerna Färgelanda, Haninge och Laxå. På grund av att felen i dessa ärenden påverkat valutgången har Valprövningsnämnden delvis upphävt länsstyrelsernas beslut om fastställande av de aktuella valen och bestämt att länsstyrelsen ska genomföra en ny sammanräkning.

I några fall har Valprövningsnämnden funnit att det förekommit olika slags fel. Nämnden har bedömt att dessa fel emellertid inte har haft någon påverkan på valutgången. Exempel på sådana fel:

  • felaktig avprickning i röstlängd
  • saknade valsedlar på röstmottagningsställe
  • brister i valmaterial riktat till synskadade.

Tidigare beslut

Den 14 december 2022 beslutade Valprövningsnämnden att valet till riksdagen den 11 september 2022 står fast. Se pressmeddelande publicerat den 21 december 2022:

Resultatet av riksdagsvalet står fast 

För mer information

Valprövningsnämndens kansli, telefon 08-786 40 00