Pressmeddelande

Riksdagen extrainkallas 5 september

Publicerat: 3 september 2022 klockan 15.36

Talman Andreas Norlén har idag kallat in riksdagen till ett extrainsatt sammanträde på måndag den 5 september. Sammanträdet äger rum på grund av de förslag till åtgärder som regeringen presenterat för att värna den finansiella stabiliteten.

Alla riksdagsledamöter har idag fått en kallelse till ett sammanträde på måndag den 5 september klockan 15.00.

Regeringens förslag till åtgärder behandlas i riksdagen som ett utskottsinitiativ från finansutskottet. Finansutskottet kommer att sammanträda under måndag förmiddag för att behandla betänkandet.

Betänkandet kommer sedan att bordläggas i kammaren klockan 13.30.

Riksdagen kommer efter debatt att fatta beslut om betänkandet efter klockan 15.00.

Det är partiernas gruppledare som beslutar om hur många ledamöter som ska närvara vid sammanträdet.

För mer information

Talmannens presstelefon 08-786 44 00.