Pressmeddelande

Pressmeddelande: Nästa steg i regeringsbildningen

Publicerat: 28 september 2022 klockan 12.12

Talman Andreas Norlén har i dag haft ett avstämningsmöte med Ulf Kristersson (M) om det pågående sonderingsuppdraget. I nästa steg ska Ulf Kristersson avge en delrapport till talmannen den 5 oktober och en slutrapport avges den 12 oktober.

Talmannen mötte Ulf Kristersson för avstämning och överlade därefter med de vice talmännen i det nya talmanspresidiet, samt informerade statschefen.

– Jag har i dag fått en rapport om det pågående sonderingsuppdraget och därefter satt en tidsgräns för uppdraget som helhet, samt angett datum för en delrapport nästa vecka. Beslutet tar hänsyn till både vikten av att processen fortskrider framåt och till den tid som krävs för de fortsatta förhandlingarna, utifrån vad Ulf Kristersson i dag redogjort för, säger Andreas Norlén.

Ulf Kristersson fick den 19 september i uppdrag av talmannen att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Efter att riksdagen åter valt Andreas Norlén till talman fortsätter nu arbetet med regeringsbildningen.

Valet 2022

Pressackreditering och annan praktisk information

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet 2022

Kontakt

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00