Pressmeddelande

Talmannen träffar partiföreträdare

Publicerat: 16 september 2022 klockan 15.34

Riksdagens talman Andreas Norlén samråder på måndag den 19 september med partiföreträdare. Detta är ett led i processen för att ta fram förslag till ny statsminister.

Statsminister Magdalena Andersson (S) begärde den 15 september sitt entledigande som statsminister och talmannen har beslutat om detta. Magdalena Andersson leder nu, enligt reglerna i regeringsformen, en övergångsregering. Mot bakgrund av detta har talmannen inlett uppdraget att ta fram förslag till ny statsminister.

Samråd med partiföreträdare

Talmannen kommer under måndagen att samtala enskilt med företrädare för alla riksdagspartier utom Socialdemokraterna, där samtalet ägde rum i samband med statsministerns begäran om entledigande. Mötena äger rum på talmannens kontor med start klockan 10.30. Närmare tider kommer att meddelas senare.

Efter samråden med partiföreträdarna överlägger talmannen med de vice talmännen.

Pressträff

En pressträff med talmannen i riksdagens presscenter planeras preliminärt till klockan 14.30.

Fotopool

Vid inledningen av talmannens möten med partiföreträdarna ordnas en begränsad fotopool (TT och SVT).

Pressackreditering och annan praktisk information

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Kontakt

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00