Pressmeddelande

Till redaktionen: Om fotografering inför upprop, talmansval och riksmötets öppnande

Publicerat: 14 september 2022 klockan 14.00

Måndagen den 26 september klockan 11 är det upprop i riksdagen. Därefter är det talmansval och anmälan av gruppledare. Dagen efter, tisdagen den 27 september klockan 14, startar ceremonin vid riksmötets öppnande. För fotoplats vid riksmötets öppnande krävs ansökan i förväg.

Pressackreditering

Journalister och fotografer som vill arbeta i riksdagens lokaler måste ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats (följ länk i slutet av pressmeddelande).

26 september – upprop och talmansval

Måndagen den 26 september klockan 11 är det upprop i kammaren. Därefter är det talmansval och anmälan av gruppledare. Riksdagens vanliga regler för fotografering gäller denna dag.

27 september – riksmötets öppnande

Ansökan om fotoplats på Riksplan eller i kammaren

Den som har riksdagens pressackreditering och önskar en fotoplats vid riksmötets öppnande den 27 september måste ansöka om det i förväg. Antalet platser är begränsade. Vänligen notera att det inte är möjligt att tilldelas plats på mer än ett (1) ställe.

Fotoplatserna finns dels vid Riksplan nedanför entrétrappan, dels i kammaren (se bild, position 1 samt position 7, 8, 9, 10).

Skiss som visar var fotograferna kan fotografera ifrån i kammaren.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden pågår från den 15 september klockan 8 till den 22 september klockan 17. Ansökningar tas emot via e-post till press220927@riksdagen.se. Ange ditt namn, vilket massmedieföretag som du arbetar för samt vilken fotoplats du önskar.

Vänligen notera att ansökan inte innebär garanterad plats. Riksdagsförvaltningen lämnar besked till alla sökande via e-post senast den 26 september.

Fördelning av platser

Fotoplatserna fördelas mellan personer med riksdagens pressackreditering som ansökt om en sådan plats. En person kan tilldelas endast en (1) fotoplats. Om antalet ansökningar som inkommit i rätt tid är fler än antalet tillgängliga fotoplatser fördelas platserna enligt följande principer:

  • Först prioriteras ansökningar från sökande som arbetar för bildbyråer/nyhetsbyråer som regelbundet säljer bilder till massmedier som är tillgängliga för allmänheten i Sverige eller för rikstäckande dagstidningar eller rikstäckande tv-bolag.
  • Återstår efter det fortfarande fler ansökningar än antal tillgängliga platser används tidpunkten för ansökan enligt principen först-till-kvarn.

Fototillfälle på kvällen vid Konserthuset/Hötorget

På kvällen den 27 september är det konsert för ledamöter och gäster. Utanför Konserthuset öppnas en fotoplats klockan 17.45 för fotografering när ledamöter och gäster anländer. Fotografer måste ha riksdagens pressackreditering och gå igenom säkerhetskontroll. Ingen föranmälan. Konserten startar klockan 19 och är inte öppen för media.

Mer information

Mer information om riksmötets öppnande med hålltider med mera:

Information till media om riksmötets öppnande 2022
Riksmötets öppnade 2022

Information om riksdagens regler om pressackreditering och fotografering:

Pressackreditering
Fotografering

Kontakt

Riksdagsförvaltningens presstjänst 08-786 62 00.