Pressmeddelande

Nästa steg i regeringsbildningen

Publicerat: 5 oktober 2022 klockan 09.29

Talman Andreas Norlén har i dag fått en delrapport av Ulf Kristersson (M) om sonderingarna av förutsättningarna för att bilda regering. Uppdraget ska, som tidigare aviserats, slutrapporteras till talmannen den 12 oktober.

Ulf Kristersson fick den 19 september i uppdrag av talmannen att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som riksdagen kan tolerera. Uppdraget ska slutrapporteras till talmannen vid ett möte på talmannens kontor den 12 oktober klockan 11.

Talmannen kommer efter mötet den 12 oktober att ge besked om den fortsatta processen.

Pressackreditering och annan praktisk information

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Kontakt

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00