Pressmeddelande

Partibidragsnämndens beslut om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Publicerat: 28 oktober 2022 klockan 12.48

Partibidragsnämnden har i dag, den 28 oktober 2022, beslutat om totalt 14 999 660 kronor i statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för stödåret 2023.

Samtliga riksdagspartiers kvinnoorganisationer har ansökt om stöd för år 2023 enligt lagen om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

Partibidragsnämnden har i dag beslutat om följande stöd för stödåret 2023:

  • Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund: 3 100 630 kronor
  • Sverigedemokraternas kvinnoförbund: 2 443 070 kronor
  • Moderaterna: 2 346 370 kronor
  • Vänsterpartiet: 1 495 410 kronor
  • Centerkvinnorna: 1 495 410 kronor
  • Kristdemokratiska kvinnoförbundet: 1 398 710 kronor
  • Miljöpartiet: 1 379 370 kronor
  • Liberala kvinnor: 1 340 690 kronor.

Totalt: 14 999 660 kronor

Partibidragsnämnden består av före detta hovrättspresidenten Gunnel Wennberg (ordförande), justitierådet Gudmund Toijer och före detta justitierådet Mari Andersson.

För mer information

Frågor om Partibidragsnämndens beslut besvaras av nämndens sekreterare Rebecca Heinemann, telefon: 0702-25 25 39, e-post: partibidragsnamnden@riksdagen.se