Pressmeddelande

Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier

Publicerat: 28 oktober 2022 klockan 12.34

Partibidragsnämnden har i dag, den 28 oktober 2022, beslutat om totalt 167 409 146 kronor i statligt stöd till politiska partier för stödåret 2022/23.

Samtliga riksdagspartier har ansökt om stöd för tiden 15 oktober 2022–14 oktober 2023 enligt lagen om statligt stöd till politiska partier.

Partibidragsnämnden har i dag beslutat om följande stöd för stödåret 2022/23:

  • Socialdemokraterna: 41 198 404 kronor
  • Sverigedemokraterna: 28 358 156 kronor
  • Moderaterna: 29 644 280 kronor
  • Vänsterpartiet: 15 153 408 kronor
  • Centerpartiet: 16 127 520 kronor
  • Kristdemokraterna: 13 257 338 kronor
  • Miljöpartiet: 11 435 864 kronor
  • Liberalerna: 12 234 176 kronor.

Totalt: 167 409 146 kronor

Partibidragsnämnden består av före detta hovrättspresidenten Gunnel Wennberg (ordförande), justitierådet Gudmund Toijer och före detta justitierådet Mari Andersson.

För mer information

Frågor om Partibidragsnämndens beslut besvaras av nämndens sekreterare Rebecca Heinemann, telefon: 0702-25 25 39, e-post: partibidragsnamnden@riksdagen.se