Pressmeddelande

Talmannen förlänger Ulf Kristerssons sonderingsuppdrag

Publicerat: 12 oktober 2022 klockan 11.31

Vid ett möte med talman Andreas Norlén den 12 oktober gav Ulf Kristersson (M) en rapport om sitt uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Talmannen förlängde uppdraget till den 14 oktober.

- Under vårt möte informerades jag om att sonderingsuppdraget går framåt men behöver ytterligare en kort tid. Jag är mån om att Sverige ska få en ny regering så snart som möjligt men arbetet bör samtidigt inte forceras. På samma sätt som Stefan Löfven fick förlängt uppdrag med två dagar i januari 2019 innan han slutrapporterade har jag nu givit Ulf Kristersson ytterligare två dagar, säger talman Andreas Norlén efter mötet.

Ulf Kristersson ska senast fredag den 14 oktober klockan 11 slutrapportera sitt uppdrag till talmannen. Om talmannen då finner att han kan föreslå Ulf Kristersson till statsminister kommer han att lägga fram förslaget samma dag. Den första bordläggningen sker också samma dag och den andra bordläggningen sker lördag den 15 oktober. Omröstningen planeras i så fall äga rum måndag den 17 oktober. Planeringen är preliminär och vid behov kan tidsplanen komma att justeras.

Pressackreditering och annan praktisk information

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering
Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet 2022
Valet 2022

Kontakt

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00.