Pressmeddelande

Seminarium om vetenskapens roll för policy och beslutsfattande

Publicerat: 21 februari 2022 klockan 09.35

Talman Andreas Norlén står den 24 februari värd för ett seminarium om vetenskapens roll för policy och beslutsfattande. Seminariet är en del av riksdagens forskningsdag som har fokus på forskning och framtid.

Riksdagens utskott har under förmiddagen interna seminarier med inbjudna forskare inom ämnesområden som utskotten själva valt.

Tid: Torsdag 24 februari klockan 10.45–12.15

Plats: Andrakammarsalen

Seminariet kan följas direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv och är öppet för anmäld media.

Vid intresse att delta på plats kontakta Pernilla Eldblom, se kontaktuppgifter nedan.

Program

  • Inledningsanförande av talman Andreas Norlén
  • Vidar Helgesen, verkställande direktör Nobelstiftelsen: Samspelet mellan forskning och politik ur en ex-politikers synvinkel. Kan Nobelpriset inspirera i arbetet för bättre politiska beslut?
  • Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet: Politiska beslut kräver både fakta och värderingar. Detta ger expertkunskapen en viktig roll i det politiska beslutsfattandet men det sätter också gränser för den.
  • Samtal med utskottens ordförande samt närvarande gästtalare, forskare med flera under ledning av moderator Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet.
  • Avslutningsord av talman Andreas Norlén

Bakgrund

För att ge utskotten möjlighet att ta del av ny kunskap inom sina respektive beredningsområden samt för att lyfta fram vetenskapens värde för politik, demokrati och beslutsfattande har talmannen initierat en årligt återkommande förmiddag med forskning och framtid i fokus.

För mer information

Lars Eriksson, forskningssekreterare, Utvärderings- och forskningssekretariatet, telefon: 08-786 63 59, e-post: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, telefon: 072-209 59 14, e-post: pernilla.eldblom@riksdagen.se