Pressmeddelande

Vinnare av riksdagens uppsatstävling 2022

Publicerat: 9 december 2022 klockan 14.45

Två vinnande bidrag har utsetts i 2022 års upplaga av riksdagens uppsatstävling för högskole- och universitetsstudenter. Vinnaruppsatserna handlar om partiers strategiska agerande i regeringsfrågan samt partiers syn på begreppet utanförskap.

Riksdagens uppsatstävling har inrättats för att främja kunskap och forskning om riksdagen och för att lyfta fram betydelsen av forskning och vetenskap. Tävlingen hålls varje år och är öppen för studenter på kandidat-, magister- eller masternivå som har skrivit en uppsats med anknytning till riksdagen.

– Årets vinnare bidrar på ett förtjänstfullt sätt till kunskapen om riksdagens arbete och den demokratiska processen. Pristagarna har studerat olika partiers agerande och retorik i aktuella frågor, vilket bidrar till en ökad förståelse för samtidspolitiken, säger talman Andreas Norlén.

Tävlingsbidragen har bedömts av en priskommitté som består av bland andra talmannen och de tre vice talmännen. Efter rekommendation av kommittén har riksdagsdirektör Ingvar Mattson sedan fattat beslut om vinnarna. De båda vinnarna får ett diplom och en gåva. En prisceremoni och ett seminarium kommer att hållas i Förstakammarsalen för att uppmärksamma uppsatserna onsdagen den 22 februari.

Uppsats om två partiers motiv i regeringsfrågan

Einar Dernegård, Statsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet, har skrivit uppsatsen "Hur politik beräknas". Uppsatsen undersöker – med utgångspunkt i Januariavtalets tillkomst och efterspel – Liberalernas och Vänsterpartiets strategiska motiv och agerande i regeringsfrågan.

Ur priskommitténs motivering: Uppsatsen knyter på ett värdefullt sätt an till ett aktuellt ämne. Författaren uppvisar en god metodmedvetenhet och analysen av skälen och förutsättningarna bakom partiernas agerande är strukturerad och transparent. Slutsatserna är välgrundade och relateras till tidigare forskning. Uppsatsen bidrar förtjänstfullt till en bättre förståelse av den demokratiska processens politiska aktörer och deras motiv.

Uppsats om två partiers syn på begreppet utanförskapet

Valdemar Holt, Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet har skrivit uppsatsen "Utanförskapet misstänkliggjort". Uppsatsen undersöker – med utgångspunkt i partiledardebatter i riksdagen – Socialdemokraternas och Moderaternas syn på begreppet utanförskap mellan 2010 och 2022.

Ur priskommitténs motivering: Uppsatsen innehåller en imponerande kvalitativ analys av hur diskursen om begreppet utanförskap har förändrats utifrån en genomgång av debatter med partiledarna för två stora riksdagspartier. Uppsatsen är väl förankrad i tidigare forskning på området. Uppsatsen bidrar berömligt med värdefull kunskap i ett ämne med politisk aktualitet.

Om uppsatstävlingen

Uppsatstävling för studenter

För mer information

Thomas Larue, sekretariatschef utvärderings- och forskningssekretariatet, e-post: thomas.larue@riksdagen.se, telefon: 08-786 66 67

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, e-post: pernilla.eldblom@riksdagen.se, telefon: 08-786 59 14