Pressmeddelande

Resultatet av riksdagsvalet står fast

Publicerat: 21 december 2022 klockan 14.53

Resultatet av valet till riksdagen den 11 september 2022 står fast. Det beslutade Valprövningsnämnden vid sitt sammanträde den 14 december. Nämnden fann att de fel som i vissa fall förekommit i samband med valet inte har påverkat valutgången.

Valprövningsnämnden har under hösten och fram till den 14 december behandlat cirka 150 överklaganden av Valmyndighetens beslut att fastställa valet till riksdagen. Valprövningsnämnden har i de flesta av fallen funnit att det inte har förekommit något fel i samband med valet.

I några ärenden har Valprövningsnämnden funnit att det förekommit olika slags fel. Nämnden har bedömt att dessa fel emellertid inte har haft någon påverkan på valutgången.

Exempel på sådana fel

  • felaktig avprickning i röstlängd
  • felaktig redovisning av personröster
  • saknade valsedlar på röstmottagningsställe
  • valkuvert som stoppats i fel valurna
  • brister i valmaterial riktat till synskadade
  • uteblivet material för brevröstning från utlandet.

Valprövningsnämnden fortsätter nu arbetet med prövningen av överklaganden av länsstyrelsernas beslut att fastställa val till kommun- respektive regionfullmäktige.

För mer information

Valprövningsnämndens kansli, telefon: 08-786 40 00