Pressmeddelande

Nordiskt-baltiskt talmansmöte i Litauen

Publicerat: 19 augusti 2022 klockan 10.14

Det årliga nordisk-baltiska talmansmötet äger i år rum den 22–23 augusti i Kaunas, Litauen, under värdskap av Litauens parlament. Riksdagen representeras av tredje vice talman Kerstin Lundgren (C).

På dagordningen står diskussioner om det nordisk-baltiska parlamentariska samarbetet och aktuella frågor i respektive parlament. Samarbetet inom Norden och Baltikum kommer att belysas ur olika aspekter: ekonomisk, kulturell samt säkerhets- och försvarspolitisk.

Kaunas är en av EU:s kulturhuvudstäder 2022. Inom ramen för mötet genomförs besök till Pažaislis-klostret och till Rukla militärbas. Under besöket högtidlighåller också talmännen Black Ribbon Day, en europeisk minnesdag för alla som fallit offer för stalinism, nazism och andra totalitära regimer.

För mer information