Pressmeddelande

Sveriges riksdag och Statens konstråd firar demokratin med nytt konstverk

Publicerat: 20 oktober 2021 klockan 14.03

Som en del i riksdagens pågående demokratijubileum, och genom ett samarbete med Statens konstråd, uppförs ett nytt konstverk på Riksplan utanför Östra riksdagshuset i Stockholm. I juni 2022 invigs Kom som du är! som uppmärksammar demokratins hundraårsjubileum i Sverige. Konstverket är ett samtida monument som lyfter fram de fem första kvinnliga ledamöterna i Sveriges riksdag och kopplar samman dem med de som kommer efter.

I mars i år bjöds konstnärer in att lämna intresseanmälan för att göra en konstnärlig gestaltning som uppmärksammar jubileet. Tre konstnärer valdes som fick lämna skissförslag (anbud). En samrådsgrupp med representanter från Sveriges riksdag och Statens konstråd ansvarade för urvalet av skissförslagen. Det är nu klart att konstnären Astrid Göransson får uppdraget. 

- Jag tänker på ord som demokrati, kvinnlig rösträtt och kvinnor som föregångare. Konstnären har verkligen tagit detta till sitt hjärta och skapat ett konstverk där alla kan se de fem första kvinnliga riksdagsledamöterna bäras av nutida generationer in mot riksdagen. Det gläder mig att vi nu har fått det konstverk av dessa kvinnor som vi länge har saknat, säger Åsa Lindestam, riksdagens förste vice talman, som ingår i samrådsgruppen som har ansvarat för urvalet av skissförslaget. 

- Astrid Göransson har i sitt skissförslag skapat ett monument för vår tid, ett monument som knyter ihop historien med samtiden och pekar mot framtiden, säger Patrick Amsellem, direktör på Statens konstråd. 

Ur tilldelningsbeslutet:

"Den föreslagna skulpturen har genom sin direkta inkludering av fler generationer stora möjligheter att öppna upp för diskussion om de demokratifrågor och utmaningar vi står inför idag och skapa utrymme för diskussion, dialog och reflektion, inte minst i de skolklasser som kontinuerligt besöker riksdagen. Skulpturen fångar ett fruset ögonblick och är samtidigt en symbol för samarbete, demokrati och att bära en gemensam vision."

För mer information om och bilder på Astrid Göranssons skissförslag Kom som du är! se Statens konstråds pressrum. 

Under hösten inleds produktionen av konstverket i samarbete mellan konstnären Astrid Göransson, Statens konstråd och Riksdagsförvaltningen. Kom som du är! invigs i juni 2022. 

För mer information

Anders Hagquist, kommunikationschef, tel. 08-786 65 14, e-post: anders.hagquist@riksdagen.se  

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00