Pressmeddelande

Partibidragsnämndens beslut om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Publicerat: 11 oktober 2021 klockan 15.17

Partibidragsnämnden har i dag, den 11 oktober 2021, beslutat om totalt 14 999 660 kronor i statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för stödåret 2022. 

Samtliga riksdagspartiers kvinnoorganisationer har ansökt om stöd för år 2022 enligt lagen om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

Partibidragsnämnden har i dag beslutat om följande stöd för stödåret 2022.

  • Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund: 2 965 250 kronor
  • Moderaterna: 2 385 050 kronor
  • Sverigedemokraternas kvinnoförbund: 2 230 330 kronor
  • Centerkvinnorna: 1 630 790 kronor
  • Vänsterpartiet: 1 572 770 kronor
  • Kristdemokratiska kvinnoförbundet: 1 456 730 kronor
  • Liberala kvinnor: 1 418 050 kronor
  • Miljöpartiet: 1 340 690 kronor

Totalt: 14 999 660 kronor

Partibidragsnämnden består av före detta hovrättspresidenten Gunnel Wennberg (ordförande), justitierådet Gudmund Toijer och före detta justitierådet Mari Andersson.

Frågor om Partibidragsnämndens beslut besvaras av nämndens sekreterare Rebecca Heinemann, telefon: 0702-25 25 39, e-postadress: partibidragsnamnden@riksdagen.se

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00