Pressmeddelande

Pressmeddelande: Talmannen föreslår på nytt Magdalena Andersson till statsminister

Publicerat: 25 november 2021 klockan 15.33

Uppdaterat: 26 november 2021 klockan 11.59

Talman Andreas Norlén har i dag den 25 november på nytt föreslagit riksdagen att till statsminister utse Magdalena Andersson (S), som avser att bilda regering bestående av företrädare för Socialdemokraterna.

Talman Andreas Norlén samtalade under torsdagen den 25 november per telefon med företrädare för riksdagens partier samt överlade med de vice talmännen och informerade kungen. Därefter har talmannen på nytt föreslagit riksdagen att välja Magdalena Andersson till statsminister. Förslaget bordlades samma dag. Den andra bordläggningen sker fredag den 26 november. Omröstningen äger rum måndag den 29 november klockan 13.00. 

Information på riksdagens webbplats

På riksdagens webbplats finns aktuell information om talmannens arbete med regeringsbildningen.

Regeringsbildning hösten 2021

Webb-tv

Pressträffen med talmannen går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Bakgrund

Statsminister Stefan Löfven (S) begärde sitt entledigande som statsminister den 10 november. Riksdagen godkände den 24 november talmannens förslag att välja Magdalena Andersson (S) till statsminister. Magdalena Andersson begärde sitt entledigande samma dag vilket talmannen beviljade.

Talmannen har ett uppdrag att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister. Fram till dess att en ny regering tillträtt i samband med en skifteskonselj är Stefan Löfven (S) statsminister i övergångsregeringen som består av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Kontakt

Talmannens presstelefon: 08-786 44 00