Pressmeddelande

Förste och tredje vice talmännen besöker Västernorrlands län

Publicerat: 25 november 2021 klockan 13.14

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) och tredje vice talman Kerstin Lundgren (C) besöker Västernorrlands län den 26-27 november. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Berit Högman.

– Riksdagen firar ju hela Sveriges demokrati och med vårt jubileum tar vi avstamp i historien när vi reser runt i landet för att bidra till samtal och engagemang kring demokratins betydelse i dag och i morgon, säger Åsa Lindestam inför besöket.

Pressinbjudan

Media inbjuds att närvara vid invigningen av riksdagens vandringsutställning Fira demokratin samt utställningen Höj din röst, som bygger på en pågående insamling av röster om demokrati i Västernorrland.

Innan invigningen hålls ett samtal om demokrati med Åsa Lindestam, Kerstin Lundgren och Jenny Samuelsson, museichef. Vid invigningsceremonin medverkar även landshövding Berit Högman och museets ordförande Thomas Näsholm samt barn från Brännaskolan. Elever från Musik- och kulturskolan i Härnösand framför musik.

Plats: Västernorrlands museum, Härnösand
Tid: Lördag den 27 november klockan 13.30

Program

Demokratin i dag och riksdagens demokratijubileum är i centrum för besöket. Det är första gången två vice talmän besöker ett län inom ramen för riksdagens demokratijubileum.

– Med riksdagens demokratijubileum vill vi både öka kunskapen om demokratins historiska genombrott i Sverige och tala om demokratins vikt och utmaningar i dag, säger Kerstin Lundgren.

Fredag 26 november, Åsa Lindestam, Sundsvall

Under fredagen besöker Åsa Lindestam Sundsvall. På fredagen medverkar hon i ett samtal på Kulturmagasinet om demokrati och vikten av att värna kultur och språk för nationella minoriteter. Vid Praktiska gymnasiet presenterar Åsa Lindestam riksdagens demokratijubileum och talar med elever och lärare om demokrati i skolan och skolans demokratiuppdrag. På Mittuniversitetet arrangeras ett panelsamtal om demokrati och utbildning med forskare och studenter.

Fredag 26 november, Kerstin Lundgren, Kramfors

Kerstin Lundgren besöker Kramfors under fredagen. Vid ett besök på Sandö möter hon representanter för Myndigheten för skydd och beredskap samt Folke Bernadotteakademin och Kramfors kommun samt gör ett besök på Räddningsgymnasiet. Därefter besöker tredje vice talman Ådalsskolan och Höga kusten Yrkeshögskola i Kramfors.

Lördag 27 november, Åsa Lindestam och Kerstin Lundgren, Timrå och Härnösand

Under fredagen besöker Åsa Lindestam och Kerstin Lundgren Söråkers Folkets Hus, Timrå för ett samtal om betydelsen av jobb och sysselsättning för ett inkluderande hållbart samhälle och en fortsatt stark demokrati.

I Härnösand inviger de vice talmännen riksdagens jubileumsutställning Fira demokratin! vid en ceremoni på Västernorrlands museum och dagen avslutas med ett möte hos Fem i tolv-rörelsen för ett samtal om demokrati och folkrörelser.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet. Som ett led i firandet reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.

Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin anpassas formerna för varje besök efter rådande läge.

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information