Pressmeddelande

Pressmeddelande: Talmannen föreslår Magdalena Andersson till statsminister

Publicerat: 22 november 2021 klockan 14.36

Talman Andreas Norlén har i dag den 22 november föreslagit riksdagen att till ny statsminister utse Magdalena Andersson (S), som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

- Jag har i dag tagit del av Magdalena Anderssons slutrapport av sonderingsuppdraget hon haft och har därefter till kammaren lagt fram förslaget om Magdalena Andersson som statsminister, sade talman Andreas Norlén vid en pressträff i riksdagen.

Måndag den 22 november lade talmannen fram sitt förslag om statsminister till kammaren. Förslaget bordlades då en första gång. Den andra bordläggningen sker tisdag den 23 november och omröstningen äger rum onsdag den 24 november klockan 09.00. Om Magdalena Andersson då blir vald till statsminister planeras för hennes regeringsförklaring och anmälan om statsråd i regeringen för kammaren fredag den 26 november. Skifteskonselj äger då rum samma dag.

Information på riksdagens webbplats

På riksdagens webbplats finns aktuell information om talmannens arbete med regeringsbildningen.

Regeringsbildning hösten 2021

Webb-tv

Pressträffen med talmannen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Pressträff med talman Andreas Norlén

Bakgrund

Statsminister Stefan Löfven (S) begärde sitt entledigande som statsminister den 10 november och leder nu, enligt reglerna i regeringsformen, en övergångsregering. Talmannen arbetar nu med sitt uppdrag att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Kontakt

Talmannens presstelefon: 08-786 44 00