Pressmeddelande

Pressmeddelande: Talmannen ger sonderingsuppdrag till Magdalena Andersson

Publicerat: 11 november 2021 klockan 16.07

Talman Andreas Norlén har i dag, efter samtal med företrädare för riksdagspartierna och en överläggning med de vice talmännen, gett Magdalena Andersson (S) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

- I dag har jag gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen. Beslutet vilar på vad som framkommit under dagens samtal, säger talman Andreas Norlén.

Magdalena Andersson ska senast tisdag den 16 november rapportera sitt uppdrag till talmannen. Om talmannen då finner att han kan föreslå Magdalena Andersson till statsminister kommer han att lägga fram förslaget samma dag. Den första bordläggningen sker också samma dag och den andra bordläggningen sker onsdag den 17 november. Omröstningen planeras äga rum torsdag den 18 november klockan 12.00. Planeringen är preliminär och vid behov kan tidsplanen komma att justeras.

Bakgrund

Statsminister Stefan Löfven (S) begärde sitt entledigande som statsminister den 10 november och leder nu, enligt reglerna i regeringsformen, en övergångsregering. Talmannen inledde samma dag sitt uppdrag att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Webb-tv

Pressträffen med talmannen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Information på riksdagens webbplats

På riksdagens webbplats finns aktuell information om talmannens arbete med regeringsbildningen.

Regeringsbildning hösten 2021

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Vänligen observera vikten av att undvika trängsel i samband med pressträffar och talmannens möten med partiföreträdare. Munskydd kommer att finnas tillgängliga i samband med dessa.

Pressackreditering

Kontakt

Talmannens presstelefon: 08-786 44 00