Pressmeddelande

Seminarium om vetenskapens roll för parlamentariskt beslutsfattande

Publicerat: 31 mars 2021 klockan 10.29

Talman Andreas Norlén står den 8 april värd för ett seminarium om vetenskapens roll för parlamentariskt beslutsfattande. Seminariet är en dialog mellan riksdagsledamöter, Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademien och nobelpristagarna Emmanuelle Charpentier och Reinhard Genzel. Media och allmänhet inbjuds att följa seminariet via webb-tv.

Seminariet kommer att diskutera nobelpristagarnas upptäckter och frågor på temat för seminariet. Syftet är att ge riksdagens ledamöter nya perspektiv från forskningens område utifrån ämnesspecifika behov.

Tid: Torsdagen den 8 april klockan 11.10-12.10
Plats: Förstakammarsalen (på grund av pandemin endast för medverkande och särskilt inbjudna) samt digitalt

På grund av den pågående pandemin kommer seminariet delvis att genomföras digitalt. Det går att följa sändningen direkt och i efterhand via webb-tv på riksdagen.se.

Program

Inledning av talman Andreas Norlén

Introduktion till samtalet av moderator Göran K. Hansson, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien

Inledande samtal mellan Göran K. Hansson, Emmanuelle Charpentier och Reinhard Genzel kring deras nobelprisbelönade upptäckter

Samtal och frågestund med Andreas Norlén, Emmanuelle Charpentier och Reinhard Genzel samt riksdagsledamöter

Bakgrund

För att ge utskotten möjlighet att ta del av ny kunskap inom sina respektive beredningsområden samt för att lyfta fram vetenskapens värde för politik, demokrati och beslutsfattande initierade talmannen en förmiddag med forskning och framtid i fokus.

Forskningsdagen inleds med ett seminarium för varje utskott där riksdagsledamöter tar del av forskares rön inom ämnen som utskotten själva valt att fördjupa sig i. Därefter hålls ett gemensamt och öppet seminarium i Förstakammarsalen där två nobelpristagare deltar i en diskussion med talmannen och ordföranden i riksdagens utskott om vetenskapens betydelse för parlamentariskt beslutsfattande.

Arrangemanget är framtaget i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Vetenskapsrådet och Nobelstiftelsen.

För mer information

Lars Eriksson, forskningssekreterare, Utvärderings- och forskningssekretariatet,
08-786 63 59, lars.j.eriksson@riksdagen.se

Talmannens presstelefon, 08-786 44 00