Pressmeddelande

Talmannen meddelar tidpunkt för misstroendeomröstning

Publicerat: 17 juni 2021 klockan 13.45

Den 17 juni framställde Sverigedemokraterna ett yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). Talmannen har därefter beslutat att en misstroendeomröstning ska hållas på måndag den 21 juni klockan 10.00.

Enligt regeringsformen 13 kap. 4 § ska ett yrkande om misstroendeförklaring väckas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter för att tas upp till prövning. Talmannen har granskat de handlingar som lämnats in av Sverigedemokraterna och konstaterat att 36 riksdagsledamöter ställt sig bakom yrkandet. Kravet i bestämmelsen är därmed uppfyllt.

Enligt riksdagsordningen 11 kap. 3 § ska ett yrkande om misstroendeförklaring bordläggas vid det sammanträde då det framställs och därefter vid ytterligare ett sammanträde innan det får avgöras. Ärendet ska avgöras senast vid det tredje sammanträdet efter att yrkandet framställdes. Bordläggning sker den 17 juni och den 18 juni. Därefter hålls omröstningen måndagen den 21 juni klockan 10.00.

För vidare information

Talmannens presstelefon 08-786 44 00