Pressmeddelande

Nya arvoden för statsråden

Publicerat: 22 januari 2021 klockan 11.00

Statsrådens arvoden höjs den 1 januari 2021 efter beslut av Statsrådsarvodesnämnden. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 180 000 kronor. Arvodet till övriga statsråd höjs med 3 000 kronor per månad till 142 000 kronor.

Statsrådsarvodesnämnden är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag bestämmer statsrådens arvoden och avgångsersättningar. Nämndens ledamöter är före detta kanslichefen Ove Nilsson, ordförande, före detta hovrättspresidenten Gunnel Wennberg och före detta riksdagsdirektören Anders Forsberg. Sekreterare är kammarrättsrådet Cecilia Bohlin.

För mer information

  • Frågor om nämndens beslut besvaras av ordföranden Ove Nilsson, telefon 070-815 42 82.
  • Nämndens sekreterare Cecilia Bohlin nås på telefon 08-561 694 49.

,

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00