Pressmeddelande

Talmannen gör digitalt besök i Gävleborg

Publicerat: 7 april 2021 klockan 09.17

Talman Andreas Norlén gör ett digitalt besök i Gävleborgs län den 9 och 12 april. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Per Bill. Med anledning av den rådande pandemin kommer dialogen att ske genom digitala möten.

– Hela Sveriges riksdag firar hela Sveriges demokrati och därför besöker vi alla delar av landet inom ramen för demokratijubileet. Det är också viktigt att det demokratiska samtalet hålls levande trots pandemin. Under det digitala besöket i Gävleborg ser jag fram emot intressanta samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, säger talman Andreas Norlén.

Program

Media inbjuds att vara med digitalt under programpunkterna nedan. Anmäl intresse för deltagande i de digitala mötena till kommunikatör Katarina Borg, Länsstyrelsen Gävleborg.

Fredag 9 april

10:00 Välkommen till Gävleborg!
Landshövding Per Bill hälsar välkommen.

10:05 - 12.00 Högskolan i Gävle
Talman Andreas Norlén presenterar riksdagens firande av demokratijubileet och hur riksdagen har ställt om arbetet under pandemin. Samtal och frågestund med studenter från studieprogram inom kriminologi, skatte- och fastighetsrätt samt med forskare och lärare. Rektor Ylva Fältholm presenterar högskolans vision, verksamhetsidé och strategi. Presentation av kandidatprogrammet i utredningskriminologi samt av forskningsprogrammet Demokrati och Likvärdighet. Samtal mellan talmannen, forskarna, studenterna och lärare om demokrati.

13.00 - 13.30 Länsmuseet Gävleborg
Talman Andreas Norlén berättar om demokratijubileet och museichef Hans Lindholm Öjmyr om muséet. Byggnadsantikvarie Ingela Broström talar om den publika verksamheten och om kvinnliga rösträttskämpar i länet.

13.45 -14.45 Samtal med medarbetare på Länsstyrelsen om pandemins effekter på demokratin

15:05 -15:50 Samtal med Gävle och Hudiksvalls tingsrätt
Talman Andreas Norlén berättar om riksdagens firande av demokratijubileet och om hur riksdagen ställt om arbetet under pandemin. Lagman Anita Wallin Wiberg och lagman Christian von Szalai pratar om domstolarnas betydelse för demokratin.

Måndag 12 april

13.30 -14:45 Samtal med elever på Vasaskolan i Gävle

14:45 -15:00 Avslutande reflektioner om länsbesöket mellan talmannen och landshövdingen

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet. Som ett led i firandet har talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) rest runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser.

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information

Ebba Engelken, evenemangsprojektledare, telefon 08-786 53 03, e-post ebba.engelken@riksdagen.se
Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, telefon 072-209 59 14, e-post pernilla.eldblom@riksdagen.se
Katarina Borg, kommunikatör Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 13 52, e-post katarina.borg@lansstyrelsen.se