Pressmeddelande

KU förbereder val av ny chefsjustitieombudsman

Publicerat: 16 april 2021 klockan 14.00

Riksdagen ska välja en ny chefsjustitieombudsman. Det är konstitutionsutskottet (KU) som har ansvaret för att förbereda riksdagens val, och KU inleder nu det förberedande arbetet.

JO-ämbetet har en lång historisk tradition. Ämbetet grundades 1809 och riksdagen valde den första justitieombudsmannen 1810. De fyra justitieombudsmännen väljs av riksdagen var för sig för en period av fyra år och kan väljas om. Varje ombudsman svarar för tillsynen inom sitt ansvarsområde. Han eller hon är helt självständig i sitt arbete och i sina beslut, ingen justitieombudsman kan påverka de andras ärenden. En av de fyra ombudsmännen är chefsjustitieombudsman. Chefsjustitieombudsmannen är administrativ chef för ämbetet och bestämmer inriktningen i stort av verksamheten.

Den nya chefsjustitieombudsmannen ska ersätta den nuvarande chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning som slutar den 1 oktober 2021. 

Så går valet till

Riksdagens val av ny chefsjustitieombudsman förbereds av KU. KU:s beredningsdelegation, som består av en ledamot från varje parti, tar fram kandidater. Beredningsdelegationen kan också bli kontaktad av eller informerad om tänkbara kandidater. När KU har beslutat om en kandidat lämnas förslaget till riksdagens kammare som väljer chefsjustitieombudsman.

Information om JO

Information om JO:s uppdrag finns på Justitieombudsmannens webbplats

För mer information

Peder Nielsen, kanslichef konstitutionsutskottet, telefon 08–786 40 72, 072-585 91 71

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00