Pressmeddelande

Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier

Publicerat: 30 september 2020 klockan 15.58

Partibidragsnämnden har i dag, den 30 september 2020, beslutat om totalt 167 955 204 kronor i statligt stöd till politiska partier för stödåret 2020/2021.

Samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ har ansökt om stöd för tiden 15 oktober 2020–14 oktober 2021 enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier.

Partibidragsnämnden har i dag beslutat om följande stöd för stödåret 2020/2021.

  • Socialdemokraterna: 40 558 008 kronor
  • Moderaterna: 30 882 888 kronor
  • Sverigedemokraterna: 26 792 040 kronor
  • Centerpartiet: 16 297 620 kronor
  • Vänsterpartiet: 15 250 608 kronor
  • Kristdemokraterna: 13 156 584 kronor
  • Liberalerna: 12 783 280 kronor
  • Miljöpartiet: 11 909 472 kronor
  • Feministiskt initiativ: 324 704 kronor

Totalt: 167 955 204 kronor

Partibidragsnämnden består av före detta hovrättspresidenten Gunnel Wennberg (ordförande), justitierådet Gudmund Toijer och före detta justitierådet Mari Andersson.

Frågor om Partibidragsnämndens beslut besvaras av nämndens sekreterare, Rebecca Heinemann, telefon: 0702-25 25 39, e-post: partibidragsnamnden@riksdagen.se

Riksdagsförvaltningens presstjänst: 08-786 62 00