Pressmeddelande

3 655 riksdagsmotioner inlämnade

Publicerat: 6 oktober 2020 klockan 18.50

Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 3 655 fristående motioner under allmänna motionstiden. Det visar den första sammanräkningen efter att motionstiden löpte ut i dag klockan 16.30. Siffran är preliminär. 

Motioner är ett sätt för ledamöterna och partierna att föra fram sin politik. Under den allmänna motionstiden kan riksdagens ledamöter lämna in fristående motioner, förslag, om allt som riksdagen kan besluta om. Motioner kan även lämnas i anslutning till ett förslag från regeringen, så kallade följdmotioner.

Den allmänna motionstiden börjar när riksdagen öppnar på hösten och slutar 15 dagar efter det att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. I år startade motionstiden den 8 september och avslutades i dag, den 6 oktober, klockan 16.30. Under perioden har riksdagens ledamöter lämnat in totalt 3 655 fristående motioner (preliminär siffra). Det är fler jämfört med 2019, då 3 313 motioner lämnades in. 

Alla motioner på riksdagens webbplats

Motionerna publiceras på riksdagens webbplats. Det går att söka motioner utifrån ämne och sortera motionerna efter parti och ledamot som lämnat motionen. 

Sök bland motioner från allmänna motionstiden 2020

Nästa steg

När en motion kommit in till riksdagen lämnas den till det riksdagsutskott som ansvarar för området som motionen tar upp. Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta om motionen. För många av motionerna startar utskotten detta arbete först under våren. Därefter fattar riksdagen beslut om motionen. På riksdagen.se publiceras beslutsdatum för respektive motion så snart tidpunkten är bestämd. 

Antal fristående motioner tidigare år

  • 2019: 3 313 motioner
  • 2018: 2 938 motioner
  • 2017: 3 851 motioner
  • 2016: 3 409 motioner
  • 2015: 3 196 motioner

Mer information om allmänna motionstiden

Mer information om allmänna motionstiden nås via länken nedan. Där finns även partiers budgetmotioner samlade, alltså de motioner där partierna redovisar sina motförslag till regeringens budgetförslag. (Kursiverat ord rättat 2020-10-12.)

Allmänna motionstiden

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00